GAHAPON, samtang nagmiting mi sa opisina, may nadawat ko nga text. Di ko tig-reply og mga text messages basta naa ko sa miting, labi nag ang akong kamiting akong boss. Ang akong buhaton, mopasiplat lang ko sa screen sa akong phone aron susihon kinsay mi-text, ug ako kining tubagon inig human na sa miting.

Apan sa pagsiplat nako sa akong phone, nawagtang akong hunahuna sa miting kay akong nabasahan ang ngalan sa akong otso anyos nga bugoy.

“Hala! Ang kugtong mitext!” maoy naa sa akong hunahuna.

Ug sukwahi sa naandan, nananghid ko nga mogawas kadiyot kay naay emergency nga nadawat nako sa text. Ug sa gawas, akong gibasa ang message. Duha kini kabuok nga nagsunod. Ang una usa ra ka pulong, “test.” Ang ikaduha kini: “Hi tay.si ulan ni.”

“Hi Ulan,” mireply ko. Unya gisundan dayon nakog laing message, “I love u ulan ug buwi,” kay basin ang manghod naa sa tapad nagtan-aw, ug mahiubos nganong ang maguwang ra akong gitagad.

Ug tuod man, may text na pud nga misulod: “Hi Tatay.si buwi.” Ug naay period nga nasaag pila ka space human sa message.

“Hi buwi,” mi-reply ko. “First time pa si buwi.nag text to you yeeeey,” matod pa sa sunod nga text. Mibawos ko og “Yeeey congrats buwi!”

Wa ko kasabot sa akong gibati. Gamay ra tingali nga butang ang texting sa uban, apan una kining higayon nga ang akong mga bugoy mismo ang mi-text nako, mao nga na-excited ko.

Ingon ini ni. Karong semanaha, nagbag-o kog phone, ug ang akong daan nga phone ibilin na nako sa balay aron magamit kon naay emergency. Ang panugon nako sa katabang, i-monitor ang mga bata kon gamiton nila ang phone sa pag-YouTube ug pagduwag games. Ang wa nako napangandami mao nga nagkat-on diay ang duha unsaon pag-text.

Naghuwat kog gamay human nako na-send ang kataposang text, apan wala nay misunod nga message gikan sa duha. Nag-ilog tingali sa phone, nag-away ug gi-confiscate kini sa katabang. Mibalik na lang ko sa miting.

“Ok ra ka?” nangutana akong boss. Ingon ko ok ra, naa lay gamay’ng problema sa balay apan ako na kining giatiman.

Samtang nagpadayon ang miting, nagsige kog pasiplat sa akong phone kon wa bay mosulod nga text gikan sa duha. Ang akong hunahuna wala na sa among diskusyon.

Ug tuod man, may text nga misulod. Kapuniton kaayo ko sa akong phone apan maikog na ko sa akong mga kamiting.

“Soy, it’s okay, atimana sa na,” ingon akong boss human niya mabantayi nga linga kaayo ko.

“Kadiyot lang gyod kaayo sir, emergency lang gyod kaayo ni,” miingon ko, dayong gawas.

Sa gawas, gibasa dayon nako ang text. Ug ang akong nadawat nga message mao na tingali ang labing maanindot nga emergency nga madunggan sa usa ka amahan: “We love u tatay.”