PAMPANGA

Garcia: Mayumung Indung Maryang Nwan: Patulunan ning Kapampangan (Sweet Blessed Mother Mary: Patroness of Pampanga)

Kapisik

O Indu ming Virgen kek’eng patulunan

Ikang minye tula ampong kapayapan--

King indu ming balen, kek’eng lalawigan,

Uling kalimbun mu karing sablang dalan

Ding barrios at puruk, karing kabalenan

Agad menatili ing kataimikan.

Ding sablang pisamban ampong ding bisitas

A kekang delawan o Virgen a maslag,

Ding anggang memalen pigdala mung lamak

Metula lang dakal keka pasalamat.

Kasalpantayanan minunlad, milablab

Ing pamikalugud agad linaganap.

O Virgen de los Remedios

Damdam ka king kek’eng aus,

Iligtas mu ke’t ikabus

King sablang tuksu at marok,

Ibye mu ing kekang lunus...

Ipanalangin mu ke king Dyos.

Imnu ning Virgen de Los Remedios,

Sunis nang G. Felix Punsalan of San Matias

at Lawiwi nang G. Gaudencio Malig of Bacolor

***

King aldo iti ning Duminggu miputunganan yang pasibayu ing Mayumung Indung Marya, Virgen de los Remedios king kanam a pulu’t atlung banwa ning pamanyatang na keti Indung Kapampangan. Marapat iti kilub ning Pampanga Capitol kabang ing kapagmasusyan mmigmula na inya pang Agostu 29 nung nu la milimbun ing larawan ning Indung Marya, Virgen de los Remedios kambe ning Ginung Santo Cristo del Perdon.

Mika-laguma la ring kayagum a talasalpantayang talasuyu king inaus dang Marian Congress inyang ka-31 nung nu mika-misa, pamidake-dake ding kayagum, terakan king ddalan at pamakinabang king katatawlyan.

Inyang Agostu 30 anggang napun Setyembri 7 mika-pamakinabang aldo-aldo, novena at pamagtagulaling king Indung Marya ning Sablang Kapaldanan at Ginung Yesukristu ning Kapatawaran kambe ning Banal a Misa.

Mika-pamanungge rusadyu agpang king Banal a Kasulatan (Rosario Publico y Cantado) at karing pilatan ding misteryos mika-pamagdaun dalit king Nwan a Indu at Ginung Yesukristo.

Mika-banal a pamaglanya mu naman karing masakit o salunan. Pepangumpisal la naman deng pari karing bisang talasalpantaya ba’lang makapakinabang mu naman. Atin mu naming awsan dang “Taize” o pamanalangin ding malda para karing managulaling king masikan a kapayapan at katarungan a panimmunan da ring kapatad karing monastery.

King aldo iti ning Duminggu—nung nu marapat ing ketasan ning kapagmmasusyan--magwakas king alang puknat a pamanungge king banal a rusadyu o Holy Rosary. Kaybat nita mitipun-tipun na la ring talasalpantaya para king pamagsadya king pekamaulagang sangkan ning kapagmasusyan.

Magmula na kanita king alas-3 ning gatpanapun ing pamuklat a kapagmasusyan at ing limbun dalan da ring memalen a talasalpantaya king Pampanga Capitol Grounds.

Katamak ding gamat ning orasan, magmula ing pamiputung king Indung Marya anti king banwa-banwang kapagmmasuyan anting pamigaganaka at parangal kaya. Mapupus iti king pamakinabang da ring memalen kabang mararandam ing mayumung pamagdalit da ring memalen anting daun at pasalamat karing patulunan.

Misubli la ring larawan king bisitas ning Arsobispu kapamilatan ning banyad a limbun pamanatad kaybat ning pamakinabang ding malda.

Lwid ing aldo kapagmasusyan king pamiputung pasibayung korona king Indung Marya o Virgen de los Remedios king aldo iti! Lwid ka kapanalig a Kapampangan!

***

Dake Talabaldugan:

lablab¹ – (palagyu) sabsab, laklak. English: noisy, unethical manner of hurried eating the way animals such as dogs or pigs do. Alimbawa king pamangamit: “Penyamal na ing sabsab ning asung dalan a maranup karing butul a atagmwan na king basura lele ning ilug king Guno.”

lablab² – (palagyu) lagablab, pamaglagablab, silab. English: flame, bursting into flame, going aflame. Alimbawa king pamangamit: “Alang ninu mang makapatda king mikakalukung lablab ning pamalsinta ning dalise lulugud a pagkalub nang Laring keka.”

labnaw, labno – (palagyu) pangalabno, kalabnawan, kulang o ke’lang dayuput. English: dilutedness, dilution; thinness of liquids or solutions. Alimbawa king pamangamit: “Linabis labno ing sabo ning lelut inya pin daig me pa ing susungab nung kakanan mu iting linutu nang Sayitung e bisang mipapagsisti lutu, e na naman sasamasnan.”

labnî – (palagyu) aliwang uring yantuk o palasan. English: wild fig tree; a species of rattan. Alimbawa king pamangamit: “Labni mu ing ginamit nang pekilaban ning bapa ku karing linapit a apulung lalaking dayu a menamun kaya inya e de man asangkanang e ya patas keng pate.”

labnót/labnút – (palagyu) putput, abbwal, bagut, igut. English: violent plucking of hair, weeds, etc., grabbing or snatching violently from the roots. Alimbawa king pamangamit: “Labnut alang patugut keng lawi nang Badung inya pin uyta mengalbag ya lalam arung manibat pa napun.”

***

Gawing mekalingwan karing Kapampangan

E pa malambat ing panaung milabas inyang balang limbun de o agyang king panyatang na pa at pati na pamaglako na ning Indu ning sablang Kapaldanan o Virgen de los Remedios, kambe na ning Santo Kristo del Perdon, deng tau migagayak lang malating larawan da naman deti karing karelang pibale-bale at kakasnan da lang bulaklak deng daralanan da.

Deti magi lang anting panyalubung at panagkat karing paratang a larawan at pati na karing makipaglimbun. King bayung panaun tamu, pane na la mung tarpaulin deng sabit-sabit karing pibale-bale at dalan. Bala mu basta mu milabas kareng memalen ing pamanyalubung makagyu na karela ita.

***

Pamipalino: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan.

Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph