AKO ang Puting Salampati.

Pangitaa ako ayaw diha sa mga

ngilit sa kahilom human mahagtos

ang mga takna sa giurom nga panahon.

Ayaw diha sa mga ngabil sa yuta

nga nakatulon og pait nga mga luha

paglurang sa kaguliyang sa

nanagsungag nga baruganan.

Ako ang Puting Salampati.

Pangitaa ako ayaw diha sa misayaw

nga mga gutlo ibabaw sa nagtipun-og

nga pagdaog; ni, sa tinumpi nga

bahandi, abot sa nagbaguod

nga singkamot.

Kay sa pugaran gihanigan mog mga

bulawan, di mo ako hipalgan.

Gipangita mo ako tadlas sa

nagkadaiyang mga dapit; sa

naglatagaw nga mga panahon.

Kay buot mo akong tipigan

ug halwaon sa mga lawak sa

kahilom.

Apan dili mo ako hipalgan

Galamhan mo nahisalaag sa mga

tipik sa langit; abi mo og imo!

Ako ang Puting Salampati.

Hinuon pangitaa ako

Sud sa imong dughan

Sa namad-an nga biawan sa gugma mo

Ngadto sa imong isigkatawo.

Ako ang Puting Salampati

Ako ang matuod nga kalinaw

Nga ginabugtaw mo, oh, Tawo!