MATOD sa National Cancer Institute’s Surveillance, Epidemiology and End Results Program kon SEER, kasagarang breast cancer nga mamatikdan sa sayo pa dunay 99% nga puruhang mapatas-an ang kinabuhi ngadto sa subra 5 ka tuig maong mas sayo, mas maayo nga mahibaw-an ug maalibyuhan gilayon.

Ang dakong hagit mao ang pag-ila sa sintomas ini kay kasagaran di man magsaba o magpakita. Ang uban way bationg sakit o kalainan sa porma sa ilang soso.

Mao sab ning rason nga dapat ang kababayen-an magpa mammogram gayod bisag ka usa sa usa ka tuig kay makita man ini ang cancer nga kasagarang naglok-lok o nanago sa mga milk ducts una siya modako, modaghan ug mokatag.

Kasagarang ilhanan kon dunay breast cancer mao ang gahi nga bugon-bugon sa may dughan. Gani sa gihimong pagtuon niadtong 2007, 83% sa kababayen-an nga dunay breast cancer dunay nahilam nga gahi nga bugon nga way sakit ug nag-pundo ra sa usa ka parte sa totoy.

Gawas ini, ang uban dunay mahikapan nga bugon-bugon sa ilokan tungod sa pagburot sa lymph nodes nga maoy mo kumbati sa impeksyon sa lawas. Mosamot kini og burot kon dunay cancer sa ilawom nga nanago.

Ang uban sab molupyak ang parti sa totoy sama og kandiis sa may aping. Kini sinyales nga dunay tumor nga mibira ilawom sa panit sa ilawom sa totoy.

Lahi sang simtomas kining pag-usab sa hitsura sa panit sa dughan nga mura na og panit sa Orange nga prutas. Kining paghubag nagpasabot nga dunay misulong nga dautang cancer sa panit sa may dughan.

Sunod kining pagbalit-ad sa suso kon nipple pa-ingon sa sulod, paggawas og tubig nga dunay sagol nga dugo o nana dayon ang pagkatol-katol.

Daghan na kaayong mga pagtuon pagkumbati ining laing-laing klase sa cancer maong di na kini tumang ikabalaka kay sa gihimong padayong pagtuon sa mga eksperto pagpangita og tukmang tambal, paaagi og insaktong suporta ug pagtagad sa pamilya dinuyugan sa tim-os nga pag-ampo nga maayo gikan sa Kahitas-an, sure ko nga mosurotoy pabsibat kining mangtas nga cancer.