KON dunay tawo nga giilang numero unong kawatan og manok sa ilang dapit, kana mao si Betik. Vicente gyud ang binunyagan sa ulitawo, pero ambot kinsay nag-angga niyag Betik nga mihaom man sab sa way pulos niyang abilidad, nga mao ang pagka maayo niyang mobitik ug mopitlok og manok nga dili iyang binuhi.

Hinuon, ang nakaayo lang kang Betik kay dili siya manghilabot sa ubang hayop sama sa kanding, baboy, baka, ubp. Di parehas anang ubang kawatan nga bisan unsay makit-an guyuron basta makahigayon. Ug usab wa siya sukad mamaligya sa mga manok nga iyang mapitlok. Sakto ra kining sumsuman sa iyang mga barkada. Sagad adto nila lutoa ang napitlok nga manok sa balay nilang Noy Sensyo-Doning nga biniyaan kay nanglangyaw ang magtiayon ngadto sa Mindanao.

Sukad pa sa sinugdanan kon gitigom pa ang tanang mga ulo sa mga manok nga napitlok ni Betik, tingali makalibot na sa sawang sa ilang simbahan. Hagbay pa si Betik niining abilidara! Lamang abtik kini ug wala pa sukad masakpi aron taralon ug prisuhon. Igo lang sa pag-report sa buhatan sa kapulisan ang mga biktima ni Betik, pero wa silay mahimo kay way igong ebidensiya ug kamatuoran.

Hinuon, wa malilong kang Ingkoy Rito ang binuhatan sa iyang anak nga si Betik. Pwerting ulawa na sa iyang amahan sa ilang mga silingan nga giunay ni Betik pagbiktima. Hasta kapila na siya makatilaw og kulata ni Papa niya. Igo lang siya mosaad nga di na mousab. Apan dangtag pipila ka adlaw makigkita na sab siya sa iyang mga barkada nga gimingaw na kaniya, aw, sa sabay diay sa linat-ang himungaan.

“Pag-init daan og tubig, Pigsot, kay hambon kaayo ron ang akong mga ayamunon,” giingnan ni Betik si Pedring-Pigsot nga maoy kugihan kaayong modigamo kon makapitlok na si Betik og manok.

Didto si Betik mopaingon sa pikas baryo. Maoy iyang girumbo ang payag ni Inse Kulasa. Daghag manok ang tigulang biyuda kay maoy gisaligan sa iyang kabuhian. Nag-inusara ang payag ni Inse Kulasa sa ilaya.

Diha pa gani siya sa dalan nadungog na ni Betik ang uwang sa mga iro sa tigulang. Ug dako ang iyang katingala, kay inay siya ang atubangon sa mga iro nga abi niyag nalantawan na siyang nagdanga-danga, didto kini mag-atubang sa dakong punoan sa sambag luyo sa payag sa tigulang. Morag may gikatingad-an o ba kaha, may gikalisangan ang mga mananap kay mikalit sila pag-atras-dagan, unya mobalik na usab.

Misantop sa hunahuna ni Betik nga tingalig may laing kawatan ug naunhan siya. Mipasalipod siya sa usa ka punoan sa lubi. Pagka taudtaod may mihagsa sa tungod. Usa ka dakong sanga nga didto tugpa haduol sa mga iro. Miislag ang mga iro pagpanagan ug nanulod sa pensa. Wa na mamalik.

Taudtaod nga naniid si Betik. Gianinaw niya ang kangitngit ubos sa mga dahon sa sambag. Way timailhan nga may laing tawo nga nagtikawtikaw. Kalit siyang gigamhan sa kahinam. Nawala sa iyang hunahuna kon unsa kadtong giusig sa mga iro kaganina. Miyahat siya sa ibabaw. Nanagtungkalo ang mga manok nga sayon ra kaayong katkaton ug pitlukon. Hinay siyang migawas sa punoan nga gihup-an. Apan sa kalit may itom nga anino nga misugat kaniya. Usa ka dakong agta. Nagsinaw ang tibuok lawas nga walay sinina. Sa kahikurat ug kalisang mihunat siya pagdagan. Mikabang ang tingog nga nagpanawag og pakitabang.

Sukad niadto, wa nay mireklamo nga nawad-an og manok, ilabi na sa mga silingan. Kon duna man, dili na si Betik ang pasanginlan.

(KATAPUSAN)