PIYUNGON ko

Ang akong mga mata

Aron tataw kong masud-ong

Ang matahom mong larawan

Diha sa akong handurawan.

Sampungan ko

Ang akong mga dalunggan

Aron tin-aw kong madungog

Ang malumo mong tingog

Nga subling mobungat og

Bakak nga mga panumpa

Diha sa akong kahilom --

Sa nagbangutan ko nga

Kahilom!