NGANONG importanti man nga masayod ang katawhan sa kahimsog sa panglawas sa atong presidenti?

Sa miaging adlaw gipahibaw ni presidential spokesperson Salvador Panelo nga “dili normal” karon ang panglawas ni Presidenti Duterte.

Nagpasabot, matod ni Panelo, dunay daghan gibati si Duterte sa iyang lawas gumikan sa iyang pangidaron. Ang atong presidenti 74 anyos na.

Sa miaging mga pamahayag giangkon ni Duterte nga duna siyay sakit tungod tingali sa iyang bisyo kaniadto labi na ang pagpanigarilyo.

Kining sakit komon na sa atong lawas, kana, kon nagpabaya ta sa atong pagkaon. Walay laing matumbok nga hinungdan sa sakit sa tawo kon dili ang pagkaon nga gipasulod sa iyang lawas.

Ang orihinal na pagkaon nga gihatag sa Ginoo ngadto sa atong unang ginikanan fruits, nuts grains, ug legumes. Unya gidugang kining utanon dihang nakasala sila si Adan ug Eba ug gipalayas sa Tanaman sa Eden.

Sa henerasiyon ni Adan moabot ilang edad og kapin sa 900. Apan, dihang nagsugod na og kaon ang mga tawo ug bisan unsang klase sa pagkaon sama sa karne mikunhod ilang pangidaron ngadto sa 400 anyos.

Hangtod nanglabay ang henerasiyon, nagpabaya na ang tawo sa ilang pagkaon, unya miabot na kining nagkadaiyang balatian ug sakit.

Sa atong henerasiyon karon, dili lang pagkaon nakapaluya sa atong lawas, apil na niini kining bisyo – panigarilyo, inom, bilar, sobrang trabaho kulang sa pahulay – nagpasabot grabe nga pag-abuso sa lawas.

Ang gibati ni Presidenti Duterte karon mao kana ang resulta sa iyang pagpabaya kaniadto sa iyang lawas. Hinuon, wala siya mag-inusara niana kay daghang mga tawo nagpabaya sab sa ilang lawas.

Kon lamang magmatinud-anon kita sa Ginoo motuman sa iyang gihatag nga preskripyon sa pagkaon, dili ta magkasakit.

Iampo nato nga makalahutay pa si Presidenti Duterte aron magpadayon sa pagserbisyo sa katawhan. Apan, sa samang higayon atong iampo kon unsa may dangatan niya, malinawon unta ang nasod kon kinsa man ang mobanos sa iyang pangatungdanan.

Nganong importanti masayod ta sa panglawas sa presidenti, kana, tungod kay siya maoy amahan sa nasod. Kon huyang ang amahan magkatibulaag ang iyang sakop sa pamilya.