SUMASAWOP na ang Adlaw.

Ania ako: Gasud-ong sa nagdangadanga

nga kilumkilom.

Mipasunding sa akong handurawan

ang halayo nang bayhon sa kagahapon.

Nakita ko ang akong kaugalingon

didto sa among banika uban

sa kabataan kong barkada.

Nangaligo kami sa ulan. Sadya

ang tanan human matuman mga buhat

gisangon sa among mga ginikanan.

Gikan sa tunghaan kami nagganayan

sa tubod pagsawod og tubig mainom.

Kami nanuot sa libon nanghipos

og mga layang sanga nga sugnuron.

Ug kami nangumpay alang sa kabaw

sa among mga Tatay -- kabulig sa uma

nga nagabudlay.

Sumasawop na ang Adlaw.

Ania ako: Gasud-ong sa akong mga apo.

Sila, gikan sa tunghaan. Ilang mga libro

ug mga nutbok gipang-itsa sa suok.

Unya sila nanaglumba paingon

sa kompyuteran sa among silingan.

Wa gani molingi nako nga naghinuktok

sa kasagmuyo!