PAMPANGA

Garcia: Ubingan Kilub ning Mula (Serpent in the Garden)

Kapisik

MAYUMUNG timan

at siwala ing salubung

ning kakalugurang dinalo

king pibale-bale ku.

Inampang na ing masampat

a sakmal ding gamat

at dimdam ku ing pali ra't lambut

ding palad a migdaun tipan

ning maslag a munag.

Lagyung ginamit matas ya't marangal...

Aping Ematatda.

Inya sa't alang sangkan

bang ka'kung isdingan.

Miglakwan yang ebun

lalam ding batu, layun pimpanan

karing bulung a mengalangi at tikpan

karing sasalusarang pamangamanu.

King siwala ning maginalu

o mekad panalalang kinupas mu:

"E ku apanwalan,

tinuring kung kapatad

- metung ka palang kamandagan,

lilung kamamalu!

Tatakut ka king sala

o king api ning maslag a katutwan,

sumangid ning tuturing mung taluktuk

ning dimut a dangalan,

metung ka mu palang dangkal

ning panagariryang laut

a disnan makatipad

ning kekang penganyayang

kakalugurang tapat.

Ing likas mung lumi selikut mu kabud

karing libutad ding salu ning bengi

a siswan ding kamandagan

mung pangil.

Kesapakat mu la naman

ding kekang kabalat

at kanita ku atukal ing pisak

mung nasa, e ku tambing ikit,

dapot silip-silip na kanita pang waga

ning makasuklub bumbung

a kaswapangan king dayang sagiwa.

E mu king asuk.

E mu king laman.

Karen mu naman palang bage

malambat ku nang inapsa.

At kekang dinilat dinalang ukdu

mengari king pungul

kilub ning pilunan,

alang apipamilinan nung e mu

ing makayapag king maskup

nang karinan, tudturan, santungan -

karing syam a bulan.

Anting ulas a makitid

a pekagyu nang pamalut

king katawang mengulambri

king pangababad at mebating panamdam

at malambat bayu atagmwang pasibayu.

Atin ya pa kayang ikakabsi

ing kalalam-lalaman mung

danup at kawa?

E mu kadwa ini...

Ing luma mung lupa migit lakwas legwan

king laput ning panugali mu.

E ka man mengari

karing kadaya mung sasagpang mu kabud

masipit la king mala-dalang panganib.

Lidlad at besibas ning daranup

a manasan king leparan ning laut.

Kudkuran mo man

karing mangataram mung kuku

ding pagnasan mung abandyan...

o dilatan mu man ngan at lasunan -

ala ka pa mu ring lubus asaklawan

karing mata mung bisang sumakup

karing sablang asuglapan da.

Balang kapurit a dake

ning panga-ulimo mu, masiri kaburyan

makmul karing sablang malyari

at e malyaring langutan.

King kalabas ding adwang pamamanlag

ding iro bulan,

sikmal da ku ring mangatalusad

mung palad dapot tigikan ding panga

ring kuku mung mamakarine

king kapurulan ding karing balawe.

Asapu mu pa waring pasibayu

ing sabo bilus mu king malubak a banglik?

E bala namung bage

ating katumbas a salapi.

E bala namung inawa asusukad

ning pangapuput.

At e bala namung katawan

apapasayu ning pamangaskad.

Kumusad na ka't paynturu

karing lunggang pigmulan mu.

At sana e ka maglakwan

karing bakas mung misamutanan

king lasun ning lura mu.

Tagkil mu kabud

magparimla nang sakung.

Dapot nanung talab na niti

king diwang darapugan?

E wangis ning dimla karing sepu

ning malanam mung katawan.

Laram ning mipatingapunan

nang bangke!

Bitasa kung isakwil mu ku

at magsakdal ka king talapanukum

ding taram at tilus ding sasamba

king upayang asusukad da mu

ring kutud a parasan.

Ding misalapung mung dila

Misasalungat la naman pamanyalita.

Kuyug-kuyug kayu ring kalumi mu

at iti bilalag karing balag

a makalaganas sasakup

king labwad mung kisna kulimlim.

Karing tawling bugka,

ing inawa ku anti yang simulmul

a migalaid king dila ring taram.

Mamalebe ku pa mu rin karing saplad

parayu king ayabut ning kekaban

ning kasaklawan mu mata.

Akilala ku na ing kayubinganan mu

karing dekalan ding lebasnan

kung karinan mu - sasalingalngal.

Kusad at kalaskas mu,

e mu na apaglingad pa ka'ku.

Batsawan mu kung anting mata

ring bayung mikit

pamung baintau't dalagita.

Manaluntun ing bubukal a daya

karing sablang uyat at balang pusu ra.

Mengari king sinulad a daragus

king busbus ning karayum

o damulag king busbus ning palakul".

Karing tawling amanung deti

migsakdal ya't tinipan.

Pigkalub na na ing pamun

king kamamalung migdatun

king sarili nang mula.

...At kabud pinyak na la

ring matula nang mata.

~Mikk Benares,

"King Waga ning Kauran at Pamun ning Atab", 10.23.14

***

Dake Talabaldugan:

lambák - (palagyu) lubaw, libis, mababang gabun, kapatagan. English: valley. Alimbawa king pamangamit: "Ing libutad Lusung malawalas yang lambak manibatan king Tarlak angga na king Makabebe at Masantul."

lambál¹ - (palagyu) pabelu, mitsa, sisindyang dake ning sulu. English: wick, taper. Alimbawa king pamangamit: "Makuyad ya lambal ing paritan inya pin migkasakit yang sinindi ig matwang lula."

lambál² - (panguri) piyadwa, gewang adwa, piyabe, kambal. English: doubled, multiplied by two, increase twofold. Alimbawa king pamangamit: "Lambal a sinulad ing gagamitan nang Toning neng manyulsi ya bang kanu kanita matibe ing tatayan na."

lambanog/lambanug - (palagyu) alak sasa, menibatan keng sasa. English: wine derived from sugar palm. Alimbawa king pamangamit: "Manyaman kanung inuman ing lambanug nyayta mu pin kanu masikan yang maldak keng dungus nung mipalabis."

***

Gawing mekalingwan karing Kapampangan!

"Salangi ko pamu pu," "malaus ko pu" at "mampit ko pu," miyalilan na ling "Come on in" at "welcome" deng Kapampangan inya deting minunang amanung deti ditak-ditak dapot siguradu na lang makalingwan.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan. Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph