PAMPANGA

Garcia: Mayumu’t Nwan a Indung Marya (Sweet and Blessed Mama Mary)

Kapisik

“Manibat karing kalalaman ning pinak ding lwa

nung nu ing ketawan mikaka-mapagal yang kasaplalan,

angga king bulwak ning laut a kekatamu, lulukuban da ring angin ning saring panamdam,

yatna mi la ring mata mi keka, O pekapakamalan a Indung Marya,

bang numawa king pamibule-bule king kekang ligaya at bang ilwid ka

anting Reyna ning banwa at yatu, Reyna ning ketawan.

King makabatas a dangalang pangkapatad, nasa ming itas ing panga-reyna mu

at bang akilala iti anting sukat mu king sakup a kapantasan ning mabilug mung pangatau,

O pekakamalkamalan, tune indu na a Ari kapamilatan ning katuliran,

ning mana at ning tagumpe.

Manimunu ka, O indu at Reyna, kapamilatan ning pamipakit mu kekami

king dalan ning kabanalan at kapamilatan ning pamipaynturu

at pamanantabe kekami bang’ting upayang e kami darayu kaniti.

King ketasan ning banwa pairalan mu sana ing kekang pamanimuna

karing magdalit ding angeles a mitatangal keka anting talasakup,

at ding pamisamak ding sablang banal a matula king pamaniglo king kekang makasilo legwan.

Inya, anti mu rin, manimunu ka sana king mabilug a lipi ning tau,

mumunang dili kapamilatan ning pamamusni king dalan ning kasalpantayanan

karing e pa makibalu king Nwan mung Mambang.

Manimuna ka king Pisamban, a kikilala at mitatangal king banayad mung pamangibabo

at ating pamangdulug keka anting ligtas a santungan sagsag ding sigwa ring aldo mi.

Manimuna lalung-lalu na king dake ning Pisamban a paparusan at papasakitan da;

Pagkaluban me sanang sikanan bang apibata ing kaligaligan,

katatagan a e susuku king e makatud a kapilitan,

sala bang apangilagan ing panganabu karing bitag ning kasalang,

katatagan bang labanan ing makapampan a pamanyalake da,

at king balang penandit e mangaynang kapanaligan king kekang pangareyna.

Manimuna ka karing isip ding tau, bang panalumduman da mu ing katutwan;

migit karing pusu da, bang’ting upayang ala lang luguran

nung e mu nung sanu ing luluguran mu.

Manimuna ka karing balang metung at karing pamilya, anti mu rin karing lipunan at bangsa;

Babo ring laguma da ring mangayupaya, karing talausuk ding mangatenakan,

anti king parasan da ring mapagkumbaba.

Manimuna ka karing lansangan at kabalenan, karing kalungsuran at kabalantyan,

karing lambak at karing bunduk, king angin, king gabun at king dagat;

at sana dandaman mu ing mapanalig a dalangin da ring kikilala

a ing keka metung yang pamanimuna ning pakalulu,

nung nu ing balang kapagnasan mararandam,

balang lumbe midirinang lingap, balang kakulangang-palad midirinang kanawan,

balang keynan mipapaldan, at nung nu, king metung a kimut ning banayad mung gamat, magmula king kamatayan mismung karin mibabangun ing makatiman a bye.

Tanggapan mu kekami ngan a ngeni karing balang suluk ning yatu pupuri at lulwid keka

Reyna at Ginang a balang aldo sana tanggap king kabilugan ning pamagreyna mu

king pigampa ning Nwan mung Mambang, a kambe ning Ibpa at ning Banal a Diwa,

mabibye at mag-ari king alang-angga. Yanasa.”

~Papang Pyu Ka-Labingadwa, “Pangadi king Reyna ning Banwa”

(Pope Pius XII Ad Caeli Reginam)

***

Pasulapawan ku ing Maligayang Aldobeytan king kanakung waling maganaka, byasa, mapanyaup, mapibabata, at malambut pusu agya mang matapang ya at mapakumbaba agyang malagu ya—Concepcion G. Mendoza king aldo ayni ning Dalise Pangakagli ning Nwan a Indung Marya. Kumasna sanang kalam at saya ing aldo ini at ding sablang aldo ning bye mu.

***

Dake Talabaldugan:

lambang – (palagyu) pamanasan o pamagligo salakab ing gamit. English: fish trap used manually in shallow fresh-water fishing. Alimbawa king pamangamit: “Lambang mu ing gagawan da reng mangliligo king baranggay mi agya mang ditak-ditak la mu adarakap asan.”

lambát¹ – (palagyu) dala, kitig, baklad. English: fish net. Alimbawa king pamangamit: “Kabalugse ning lambat menenaya yang mapilan mung penandit i Enting kaybat memutaktak la reng arakap na palang miyayaliwang asan.”

lambát² – (palagyu) lwat, kelwatan, kelambatan, taloto/katalotwan. English: length or duration of time. Alimbawa king pamangamit: “Ing lambat ning pamiyabe metung yang panyukad king katapatan at tibe ning pamalsinta.”

lambî¹ – (palagyu) ngusu, sungut o pambuk ning asan a gagamitan na king pamanintun o panamdam. English: sensitive feeler on lips of some fish. Alimbawa king pamangamit: “Inyang tinud ya ing lambi ning apap keng padwas a makatoto keng daung kanita ya pamu mipakawe mabilis parayu.”

lambî² – (palagyu) malating kutil a makapalabis king balat o aliwang dake ning katawan. English: little, not-so-normal bodily protrusion. Alimbawa king pamangamit: “Ing mung kabud-diling apintas da kang Onyang ya pin ing labi na keng lalam arung.”

***

GAWING MEKALINGWAN KARING KAPAMPANGAN!

Kanitang minuna, ing tapung magagawa keng gilingan a batu. Bababad da ing lakatan a abyas mapilan oras bayu da iti gilingan. Ditak-ditak da iting susubu iti gamit ing kutsara keng busbus nung nu lulub iti bang magiling ditak-ditak at magi nang tapung. Ating kelambatan ing paralang ini dapot yang gawing akasanayan da reng kabalen kanita ini. Ngeni, buri da reng tau e na la mapapagal. Pirapal ing pamangiling keng abyas bang maging tapung a ilutu da bang’ting upayang maging bibingka, putung maputi o putu-lasung, pepalto, misalubung o motsi.

***

PAMIPALINO: Ing Kapisik magnasa ya at manwalang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kalinangan Kapampangan kapamilatan ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan-panyulat a misulat king pigmulan at tune kulitan kambe ning dalise at mapagmasabal a pamisip at parasan.

Ing panyulat ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kikilingan a kapanaligan, aguman o ninu man nung e ing Lubusang Katutwan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph