SAMA sa miaging mga boxing match ni Manny Pacquiao, kompiyansa ang gobiyerno nga minus o walay kremin nga mahitabo sa tibuok nasod. Niadtong Biyernes, si Ricardo Saludo, ang chief presidential spokesperson, niingon nga ilang gipaabot ang laing "zero crime rate" sa Dominggo atol sa boksing ni Pacquiao.

Dili man malalis nga kada away ni Pacquiao minus o walay kremin nga mahitabo. Kana basi sa talaan sa PNP. Apan, maayong iklarohon nato nga dunay daghan kremin nga wala ma-report sa kapolisan. Busa dili nato hatagan og conclusion nga maayo ang peace and order situation sa nasod matag boksing ni Pacquiao.

Ang gusto natong masayran kon duna bay nakuhang leksyon ang gobiyerno panahon sa away ni Pacquiao.

Sa akong ubos nga pagpaniid, kon mahatagan lang gyud diay og higayon ang usa ka tawo nga malingaw siya, masalindot baya gyud ang mga daotang buhat. Sama pananglit, kon busy ang tawo sa trabaho dili kini makahimo og kremin.

Panahon sa away ni Pacquiao, nakatotok sab ang mga mata sa mga hold-uper, snatcher, tulisan ug uban pang badlongon sa katilingban diha sa telebisyon. Ilang gikalimtan una ang naandang buhat.

Mahimo nilang ipadayon ang paghunong sa ilang daotang buhat. Kana kon dunay laing gimbuhaton nga mahatag unta ang gobiyerno.

Busa, alang kanako, kining kanunayng gitakda nga zero crime rate panahon sa away ni Pacquiao, panaminan unta sa gobiyerno ug himuon nilang zero corruption rate.

Ug sama sa gihimo sa mga sagbot sa katilingban pagpahuway sa oras nga mo-away si Pacquiao, kining mga kukarot sa gobiyerno, mototok pod unta sa telebisyon "sa kausaban ug paglimpyo sa corruption" aron sa matag salida niini, inanay nga mawala ang pamintaha, pangabuso, panapi ug inhustisya sa nasod.

Kon posibli nga makab-ot ang zeo crime rate, dako sab og posibilidad nga makuha nato ang zero corruption sa nasod. Mahimo kana kon magkahiusa ang tanan pagsukol niining korupsyon. Walay modawat kon walay motunol.

Ang kadaogan kanunay ni Pacquiao gihimong inspirasyon dili lang sa mga Filipino, lakip na sa ubang lahi sa kalibutan. Maayo ang sangpotanan sa oras sa iyang pagpamoksing. Bisan sa daklit nga panahon iyang nahiusa ang katawhan nga dunay managlahi og prinsipyo ug baruganan.