LUOY kaayo ning atong mga Overseas Filipino Worker kon OFW tungod kay dili sayon ang kinabuhi nga layo ka sa imong pamilya. Tinuod dolyares ang imong kitaon apan ang kamingaw ngadto sa imong pamilya dili mabayran og sapi.

Daghan na akong namatikdan nga mga OFW labi na gyud kong ang inahan ang tua sa gawas dili maayo ang pamuyo sa iyang pamilya nga nahibilin sa Pilipinas. Ang mga anak wala nakalampos sa pagtuon, naburosan ug naminyo og sayo, nahitumpawak sa dili maayong mga binuhatan, party dire party didto ug ang labing sakit pa kong ang bana nga nahibilin nisulod pa og bisyo sa pagpamabaye. Pait! Dire nato makita unsa ka importante ang papel sa inahan paggiya sa ilang mga anak sa insakto nga dalan.

Ang mga anak gibuhong sa kuwarta ug mga imported nga gamit kay lagi walay laing gitinguha ang mga ginikanan gawas sa kaarangan sa ilang mga anak apan wala gibugtian og paningkamot bisan diha sa pagtinarong sa ilang pagtuon.

Pamati kaayo ang mga anak nga mga sapian kay tua gud sa gawas ang ginikanan apan wala sila masayod nga bisan diay pagpangoskos sa inidoro gihimo na sa ilang mga ginikanan aron lang makapadala kanila og kuwarta.

Ang kinabuhi ra ba dili molungtad, unsaon na man lang og dili na makaya sa ginikanan ang pagpangita og dolyares unya ang mga anak wala makahuman sa ilang pagtuon. Kanunay ra ba gyud nga ulahi ang pagbasol.

Kadaghanan kuno sa mga OFW, kaniadto nga wala pay cellphone ug sulat-sulat pa ang labing sayon nga communication matag dawat nila og sulat pulos problema dinhi sa Pilipinas ang ilang mabasa. Walay gyud kunoy sulat nga nagbalita og malipayon kundili pulos pagbalita og mga bayrunon sa kuryenti, tubig, abangan sa balay, tuition fee ug bisan unsa na lang nga galastuhan.

Dunay ubang mga OFW nagsige na og balik-balik sa gawas apan wala pa gyud intawon napahimutang og insakto ang ilang mga puy-anan ug mas maayo pa ang mga nia ra nagpabilin sa nasud ang kabutang.

Daghan ang manglangyaw kay lagi lisud kaayo ang Pilipinas apan ang tinuod kong duna kay insaktong edukasyon ug kakugi dinhi sa Pilipinas dili ka gyud maglisud. Ang kamingaw nga tua sa gawas sa nasud dili ikabaylo sa bisan unsa ug labaw sa tanan ang dolyares dili ikabaylo unya sa naguba nga pagpuyo.