HINGPIT nga gisalikway sa Korte Suprema ang petitisyon nga itugot ang same-sex marriage sa nasod.

Matod sa Korte, dili na sila modawat pa og hangyo o dugang motion aron mausab ilang desisyon. Sa laktod final na ang ilang hukom.

Dako kini nga kadaugan sa tinuod nga mga Kristonan nga nagtuo supak sa kabubot-on sa Dios ang pakigminyo sa babaye ug babaye o lalaki ngadto sa lalaki.

Apan, dili pa angay magsaulog ang mga tawo nga nagtamod sa kamatuoran. Matod sa Korte mahimo pang ipadayon ang petitisyon ngadto sa Kongreso.

Nagpasabot kana, kon dunay maumol nga balaod, nan, mahimong legal na gyud ang same-sex marriage.

Sa ubang nasod, ilabi na sa Estados Unidos sa Amerika, gitugot na ang same-sex marriage. Mahimo kining dakong hagit sa mga simbahan tungod kay mapasakaan og sumbong ang ministro o pastor nga magdumili og kasal sa same-sex nga parisan.

Sud-ongon nato kon unsay gidangatan sa mga nasod nga nagtugot sa maong kahigayonan paglumpong sa duha ka mga babaye o lalaki.

Aduna bay maayong resulta sa maong same-sex marriage? Klaro kini nga supak sa kabubot-on sa Ginoo. Sama sa katuigan sa mga katawhan sa karaang Israel, sa higayon nga ilang supakon ang kabubot-on sa Dios duna gyud daotang mahitabo sa ilang nasod.

Dinhi sa Pilipinas, atong panid-an kining mga magbabalaod kon kinsa kanila ang moduso ug mosuporta niining same-sex marriage.

Sa miaging tuig, gipresentar ni Kongresista Pantaleon Alvarez ang balaodnon, sa ika-duhang higayon, nga magtugot sa same-sex marriage.

Atong paaboton ang lintunganay sa maong balaodnon kay samtang daghan ang misupak ubay-ubay sab ang nagsuporta sa maong lakang.

Ang labing klaro lang karon mao nga samtang naila kining Pilipinas nga Kristohanon nga nasod tungod kay mayoriya sa mga molupyo nga Katoliko, apan dili diay buot sabton nga kining mga Kristohanon nagtamod sa kabubot-on sa Dios.

Busa, kining mga magbabalaod nato, uban kanila nagpatuo nga maka-Dios apan sa tinuod supak sila sa pagtulon-an sa Ginoo.

Kon mahitabo man nga molusot gyud kining same-sex marriage sa nasod, panggunit nalang mo sa inyong gilingkoran kay segurado duna gyud daotang epekyo niana sa atong palibot.