ANG atong nasod sama sa usa ka balay. Gipatuan kini og singot, luha ug dugo niadtong mga nitukod niini.  Apan karon ang pundasyon niini nagtikahuyang kay gikutkot sa anay sa korapsyon.

Ang atop niini nangabuslot, ang mga bongbong nangagusbat, ang hagdanan nahibat kay wala na maatiman. Gikataw-an tas atong mga silingan. Daghan nato ang nauwaw pag-angkon nga ato kining panimalay. Apan bisan pa man sa tanang pagtamay, wala gihapon tay gihimo kay motulo ra man ang atop kung mouwan.

Click here for Election 2010 updates

Ang atong nasud sama sa usa ka balay nga nidilaab. Ang kayo nga gitawag og korapsyon paspas nga nga milamoy sa pipila ka bahin sa balay. Apan dili pa uwahi ang tanan, duna pay oras aron atong mapawong ang kayo. 

Kita ang magbuot kon mokuha ba kita og balde sa tubig o tugtan na lang nga hingpit nga maugdaw ang atong balay.       

Karong umaabot nga piniliay ang higayon kon ato bang ipaayo ang atong balay o huwaton na lang ang adlaw nga hingpit na kining moyaka sa yuta.

Ang nasud nahisama usab sa usa ka pasyente nga dunay sakit. Matud sa doktor seryoso na ang sakit nga gitawag og korapsyon. Dili mahimo nga hunad-hunaran o totho-tothoan. Gikinahanglan nga ipahigayon ang operasyon sa labing daling panahon.         

Aron dili mosamot ang sakit, dunay gidili ang doktor. Usa na niini ang dili pagkaon og mga pagkaon nga gikan sa kawat – o dili siningtan – kay daghan kini ug kagaw nga gitawag ug  gaba o karma.   

Hinumdumi nga ang hulagway sa usa ka presidente sa nasud maoy kanunay ibitay sud sa classroom samtang siya naa pas gahom. Mao kini ang kanunay mosugat sa panan-aw sa bata inigsud niya sa classroom. Karong umaabot nga piniliay, hunahunaa kinsang hulagway ang buot nimo nga himuong idolo sa imong anak. 

Hinaot nga inig-abot sa adlaw diin mangutana ang anak sa imong anak kon kinsa sa kandidato pagka presidente ang imong gipili sa 2010, malipayon ug mapasigarbuhon kang moangkon nga imong gipili ang ligdong o matarong.

Nianang higayona, uban sa imong paghapuhap sa aping sa imong apo, ikaw aduna unyay katungod pagtambag kaniya sa tambag sa katuigan, pinaagi sa pag-ingon, ‘Apo, kanus-a pa man, ayaw ibaligya ang nasud, ayaw ibagligya ang imong katungod, ayaw pagpaghaylo sa kwarta.’     

Kay kon imong pilion ang kwarta imbis ang prinsipyo, moabot ang adlaw nga ang duha mawa gikan nimo.

(birada_ruphil@yahoo.com)