MOKILAT. Moliti. Dayon maglipak kon dunay baliwon nga tawo. Kini maoy pagtuo sa karaan. Kay kon maglipak na gani kadtong akong apuhan manguros dayon ug moingon nga dunay gibaliw.

Kanus-a man baliwon ang tawo? Suma sa maong pagtuo ang tawo baliwon kon may lihok siya nga salawayon kaayo. Di normal kay lahi sa kasagaran. Supak sa naandang pamatasan nga gipasunod sa katilingban.

Pananglitan kining pag-unay sa kaugalingong anak o mga suod nga kabanay. Tawgon kini nga baliw sa karaan. Kay makatigmi sa unod ang paghunahuna nga gitukob mo ang kauagalingon mong kaunod o kadugo.

Click here for Election 2010 updates

Ang balita didto sa Cotabato nga may tawo nga nanghilabot og iro makapanlimbawot sa balhibo. Unya, didto sa Negros Oriental kanding ang gihilabtan.

Kining ilang gipanghimo makapabaliw. Dako kaayong salawayon. Sala nga mortal suma sa bibliya. Usa kini sa mga sala nga maoy hinungdan nganong gitunaw sa Ginuo ang Sodom ug Gomorrha.

Ako mismo nakakita og tawo nga nakighilawas sa baka. Day-o to siya, di lumad sa among lungsod. Baka to nga binuhi sa among silingan nga iyang nabiktima. Di kay ako ray nakasakop niya sa akto sa iyang gihimo. Daghang higayon nga siya nasakpan sad sa uban.

Kay ulitawo nauwaw siya dihang nabaniog na ang iyang gibuhat. Namutos dayon ug hilom nga milagiw sa among dapit. Wa na igdungog kon asa na to siya. Taga Negros sad to.

Ang patin-aw niini sa siyensiya mao nga kini usa ka sexual abnormality or perversion nga gitawag sa termino nga beastiality sa Ingles kun pagpanghilawas sa mananap.

Kon tinuod ba ning baliw, wa pay nakapruyba. Kay kadaghan unta sa mangaigo sa liti. Naay mangaigo sa kilat, apan panahon man nga dautan. Kay ang baliw kuno kalit nga liti nga moigo sa tawong makasasala bisan sa panahon sa udtong tutok.

Tungod niini, daghan ang nagtuo nga ang baliw panghadlok lang sa mga katiguwangan. Diin gipasikad nila sa pagtuo nga adunay gaba. Nga ang Dios mokastigo niadtong grabe nga makasasala.

Malipay kining lindog kon matinuod kining silot sa baliw, apan di lang sa usa ka hut-ong sa mga makasasala ang masilutan. Apil na unta niini ang tanan sama sa mga kawatan, tulisan; mangingilad ug mga kurakot sa kagamhanan. Angay ni silang baliwon!.

Sayri Kini. Ang tinuod nga panaghigalaay molagbas sa panahon. Nagkita mi niadtong miaging Sabado sa akong tocayo Ernesto Rubi kanhi akong kaubang magtutudlo sa UV Branch Mandaue, mga dekada kanhi. Sa naandan diha ang tagay sa panaghigalaay. Gilab-as namo ang kagahapon sa paghisgot sa laing suod mga higala nga sila Mike Vicente, Bady Alqueza, Eyon Auman (PSK) ug Joe Sumabon (PSK). See you guys!‘Ang buhi ra.

(gapasan.erns@yahoo.com)