DUNAY mga pahimangno aron mapugngan kining pagkuyanap sa coronavirus gikan sa Wuhan, China.

Gani, sa ubang bahin sa nasod, labi na sa Cebu, temporaryo nilang gihunong ang pagpasulod sa mga turista gikan sa China.

Ang kadagkoan sa Departamento sa Panglawas sa Northern Mindanao wala usab manampiling. Naghimo sila og mga lakang aron ma-warningan ang mga tawo kabahin sa coronavirus.

Unsa may labing maayo buhaton aron malikayan nato kining makamatay nga virus?

Nakuha kining sakit gikan sa hayop. Didto man gud sa China, bisan unsa lang ang gipangkaon sa mga tawo. Nasuta nila nga gikan sa kwuwaknit ug bitin ang maong kagaw.

Sukad niadtong Biyernes kapin na sa usa libo ka mga kaso sa coronavirus sa China ug 41 na ang mangamatay. Miabot na ang sakit sa ubang nasod sama sa Estados Unidos, South Korea, Macau, Hong Kong, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Nepal ug Japan.

Ang sakit nga makuha gikan sa pagkaon kinahanglan tambalan na siya og pagkaon ra usab.

Ang tinuod nga makatuoran mao nga halos tanang sakit sa tawo naggumikan sa pagkaon.

Kon motamod lang gyud unta sa orihnal nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo ngadto sa atong unang ginikanan wala gyud untay balatian karon.

Panahon nila ni Adan ug Eba, basis a Kasulatan, moabot ilang pangidaron og kapin sa 900 ka tuig.

Aron dili dali matakboyan og sakit, labi na kining coronavirus kinahanglang nato lig-onon atong immune system. Unsaon man?

Mobalik ta sa pagkaon og prutas ug mga utanon. Insaktong pahulay ug katulog - nagpasabot usbon nato atong lifestyle.

Pero, dili man gyud motagam ning tawo padayon gihapon sa iyang naandan nga kalihukan -- kaon og daghang karne, kuwang sa pahulay, sobra sa trabaho -- hangtod magkasakit.

Busa, bisan unsa pay buhaton sa gobiyerno nga malikayan kining coronavirus o unsa mang matang sa mga sakit, kun magmagahi gyud ang tawo sa pag-atiman sa iyang kaugalingon, nan, walay maayong laki makalikay sa sakit.