TINUOD kining obserbasiyon ni Jaymee Leonen, pangulo sa City Social Welfare and Development, nga kining pag-report sa media sa kaso sa paghikog makadasig lamang kini sa ubang tao nga dunay panghunahuna sa paghunos sa ilang kinabuhi.

Busa nanawagan karon si Leonen nga unta hunongon na sa media kining pag-report sa mga kaso sa hikog.

Nabahin ang media sa Cagayan de Oro, dunay pabor ug dunay supak sa awhag ni Leonen. Unsa ba gyuy angay buhaton sa mga tigbalita.

Kaniadto pa, mipadayag na ko sa akong baruganan nga dili gyud maayo i-report nato kining kaso sa paghikog. Una, makadaot sa dungog sa hintungdan nga pamilya; ika-duha, mopainit lamang kini sa mga tao nga dunay plano sa paghikog; ika-tulo, dili man kinahanglan nga ibalita gyud nato ang panghitabo labi kon personal ang hinungdan ug wala makaapekto sa komunidad.

Tinuod, angay sab masayud ang publiko sa gidaghanon ug hinugndan sa mga kaso sa hikog apan dili sabton nga ibalita nato matag higayon nga dunay kaso sa paghunos sa kinabuhi.

Usa sa dakong responsibilidad sa tigbalita mao ang paghatod ug tukmang impormasiyon, apan kinahanglan usab nga pamation sa tigbalita kon gikinahanglan ba gyud ipadangat ang maong kasayuran ngadto sa katilingban.

Pangutan-on nato kon unsa may epekto niini sa kadaghanan. Naghatag ba kini og kaayohan o makapaalarma na hinuon sa kadaghanan.

Ang ubang mga media outlets dunay kaugalingong patakaran. Dili sila moreport og mga kaso sa hikog. Dili sab sila moreport sa kaso sa mga binuang o kinomedya nga panghitabo, sama pananglit dunay tawag reklamo sa telepono nga bombahan ang usa ka lugar.

Daghan na kaayo nagbinuang karon gamit ang mga teknolohiya. Aron lang malingaw sila ug mataranta ang mga awtoridad.

Kining mga "prank" bitaw mao ni gikabuangan sa mga tawo Malipay sila magkomedya bisan daghan ang nabalaka. Mogara ning mga prankters kon hatagan og pagtagad sa media.

Mao sab ni ang nahitabo sa kaso sa paghikog. Maka-impluwensiya sa panghunahuna sa tawo ug makaaghat nila sa paghimo og maong plano.