GIPATAWAG ni Kapitan Onyot ang mga tawo nga nahisakop sa iyang barangay alang sa usa ka tigom nga ang katuyoan mao nga tukuron ang Purok. Kini maoy kamanduan sa mayor sa lungsod. Gani, mipalabang man og resulusyon ang konseho munisipal mahitungod niini. Maoy gitugyanan ni Kapitan Onyot sa pagpanungko sa mga tawo sila si Marie, sekretarya sa barangay, ug si Eping, barangay tanod. Sa trese ka barangay, ang Barangay Sudlon na lang ang wala pa makaporma og purok diin si Kapitan Onyot maoy tsirman.

Daghan ang mingtambong sa tigom nianang pagka gabii nga didto himoa sa covered court sa barangay. Sa wala pa sugdi ni Kapitan Onyot ang sabutsabot, gisudlay una sa iyang panan-aw ang palibot. Aduna siyay gipangita. Adunay pipila nga wala manambong ug usa na si Kolas nga iyang igsuon. Nahisagmuyo siya.

Sa miaging adlaw gipahibalo ni Kapitan Onyot si Kolas mahitungod sa Purok nga pagatukuron, apan misupak ang naulahi nga miingon nga usa kini ka pag-usik sa panahon, ilabi na nga anaa sila sa dagat manginabuhi. Gipasabot ni Kapitan Onyot si Kolas nga ang katuyoan sa usa ka purok mao ang pagpananom og bisan unsang lagutmon, ang pagpamuhi og bisan unsang matang sa hayop, ug ang pagpanglimpiyo sa tagsa-tagsa ka panimalay nga makahatag og maayong panglawas sa mga lumolupyo sa barangay.

“Unsa pang lawasa ang i-agwanta?” ni Kolas nga isog kaayong miatubang kang Kapitan Onyot. “Kon mao kana, maayo pang maghikog na lang!”

“Labok-labok lang god, Noy,” ni Kapitan Onyot.

“Basta supak ko sa imong tuyo!” pintok nga namulong si Kolas.

Walay nahimo si Kapitan Onyot sa hugot nga pagsupak ni Kolas. Mao nga gipadayon niya ang panagsabutsabot.

NAGKADAIYA lang ang mga sugyot sa mga tawo kon unsay maayong ingalan sa Purok. Ug maoy gikauyonan sa tanan ang ‘Purok Kawayanan’ kay ang barangay Sudlon daghan kaayog kawayan nga nanubo.

Madasigon kaayo ang mga sakop sa Purok Kawayanan sa pagpananom ug pagpanglimpiyo sa palibot, ilabi na sa paghipos sa basura. Nakita ni Kolas kon unsa ka mapuslanon ang Purok diin ang iyang mga katagibalangay nagkahiusa. Giabot siyag kasina, apan naulaw siya sa iyang igsuon nga mohagad sa iyang kaugalingon nga magpasakop, kay nahinayak na siya sa pagbalibad kaniadto.

Usa ka adlaw niana gipakigkitaan ni Kapitan Onyot si Kolas, timailhan sa iyang pagtahod sa iyang magulang.

“Noy Kolas, unsa karoy imong hunahuna mahitungod sa Purok?” ni Kapitan Onyot dihang nagkaatubangay na sila. “Dili ka lang gihapon magpasakop sa Purok?”

“Ang gitas-on sa imong pailob maoy nakabuntog kanako,” ni Kolas nga miduko sa kaulaw. “Ugma, gikan sa dagat sugdan kog bugwal kanang bakanteng yuta sa luyo sa balay aron tamnan og mga lagutmon. Mokuyog ko sa atong katagibalangay aron pagpanglimpiyo sa atong palibot.”

“Salamat, Noy Kolas! Dili masukod ang gidak-on sa akong kalipay karon!” matod ni Kapitan Onyot nga migakos sa iyang magulang. (Katapusan)