NAGKAILA mi si Naidet atol sa pista sa Maslug, Baybay, Leyte. Usa siya ka magtutudlo sa publikong eskuylahan. Dinapit siya ni Miss Lily Lico, kauban niyang magtutudlo. Niadtong higayuna atol sa tinuig nga pista sa Maslug, ang among grupo maoy gidapit ni Mr. Felimon Lico, amahan ni Lily, alang sa usa ka linawas nga pasundayag sa tablado. Didto mi mag-estar sa hamugaway kaayong balay ni Mr. Lico, konsehal sa Baybay nga kaniadto lungsod pa. Mao nga nagkailhanay kami si Naidet. Duha ka adlaw ug usa ka gabii ang among pag-estar didto sa balay sa mga Lico.

Matahom si Naidet ug mahigalaon kaayong ikasulti. Kawhaan ug duha ang iyang panuigon. Magulang siya kanako og duha ka tuig. Sa labing unang higayon nga kami nagkailhanay, may talagsaong pagbati nga migitib sa akong dughan. Gibihag niya ang akong gugma. Nasayran ko gikan ni Lily nga si Naidet gikan sa hamiling banay sa Baybay. Konsehal ang iyang amahan sa Baybay ug nanag-iya og halapad nga kayutaan sa maong lungsod. Ug tungod niini buot na unta kong mosibog ug molikay, ug di na lang mopadayon paghalad sa akong gugma kaniya, kay ang pagsalig ko sa akong kaugalingon giluka sa dakong katahap nga kapakyasan lang ang akong maangkon ug mahiaguman.

Apan ang awhag... Oo, ang awhag sa akong gibating gugma kang Naidet dili kapugngan, sama sa tubig nga nakahunat na pagbul-og gikan sa mahabog nga bungtod. Mao nga nianang buntag liwas sa pista, akong gidiga ang akong gugma. Kami rang duha sa balay kay ang akong mga kauban, lakip na si Mr. Felimon Lico ug si Lily, nangadto sa kamalig daplin sa baybayon nga atbang ra sa balay nga giulang lang sa dalan nasyonal. Nangilaw ug nagsinugbaay silag isda kay sayo nianang buntag midunggo ang basnig kin panagat nga gipanag-iya ni Mr. Lico.

“Kagahapon pa gani ta magkaila, Dindo, imo man dayon kong gipanguyaban.” Nagkatawang namulong si Naidet samtang nag-atubangay kami paglingkod sa tuwang-tuwang nga lingkuranan simpig sa tambuanan.

“Nahadlok man god ko, Det, nga kon molakaw ka na unya, di ka masayod sa akong gibati!” seryuso kong pulong samtang si Naidet nagkatawa lang, mora bag wala sa iyang hunahuna ang akong gisulti.

“Abi nimo, Dindo,” milandong ang panagway ni Naidet, “hatagi lang kog diyutayng panahon sa paghunahuna niini.”

“Oo, nakasabot ko. Usbon ko lang pag-ingon, I love you!”

“Ikaw ang nagsulti ana. Yuna pa diay, kanus-a mo mopauli sa Cebu?” ni Naidet.

“Ugma sa gabii,” tubag ko.

“Hapit unya sa balay!” ni Naidet.

“Ngano man?” naikag ko sa iyang gisulti.

“Hapit lang god. Magpaabot ko nimo,” ni Naidet.

“Asa dapit sa Baybay ang balay ninyo?” matod ko.

“Pangitaa lang ang Fedila’s Beauty Parlor sa kilid sa merkado sa Baybay kay sa akoa nang magulang. Magbilin ko og tawo nga maoy motultol nimo sa among balay,” ni Naidet dayon niyang tindog. Mitindog sab ko

Nanamilit si Naidet kanako. Gihatod ko siya sa karsada aron pag-atang og kasakyan paingon sa Baybay. (Katapusan)