PAMPANGA

Garcia: Pamiganaka king EDSA king Banwang 2020 (Remembering EDSA in the Year 2020)

Kapisik

"Kanyaman ing mye king sariling balayan,

Nung alang alipan at atin kang kalayan.

Bale susupilan, mibangun bang lumaban mu naman

At paralaya sumala ya king aslag na ning kalayan!

Ing balen kung Pilipinas, labwad ding dalaga't bulaklak

Lugud ing karing keying palad miyampang yang legwa't dalaga.

At king keyang timyas at legwan

Ding dayu megayuma la ngan

Balen ku, mesukul ka, misaldak king dusa.

Ayup mang malayang sulagpo

Ikulung me at manangis ya naman

Balen pa kayang sakdal-timyas

Ing e magnasang makalagpas.

Pilipinas kung pakamalan, pugad ning lwa at kakalulwan

Kanakung parasan akit da kang sari laya."

-- Sunis king Kasila nang Jose Alejandrino,

Lawiwi nang Constancio de Guzman at sunis king Kapampangan nang Miguel Bernarte

"Sulit ing mayangu bye para king Pilipinu." -- Senador Benigno "Ninoy" S. Aquino, Jr.

***

Atlumpulu't apat nang banwa ning dimla inyang milyari ing pamisasanmetung ding Pilipinu bang palakwan de ing pamuntuk bangsa king Malakanyang at lilkluk de reng memalen ing kayang kapalit a i Corazon "Cory" C. Aquino bilang pamuntuk ning bangsang Pilipinas.

Mibansagan iting EDSA People Power Revolution agya mang e naman dinanak ing daya at ing kamatutwanan-payapa ing meganap a pamagalsa da ring memalen kambe ring sundalus at pekapun da, ding talapatalastas, ding pari at madre kapamilatan ning pamanimunu nang Jaime Cardinal Sin mabandi at maluka misaupsaup lang mitaid-taid gamat bang apapalyaryan ing pamagbayu ning pamamuntukan, pamamalakad at kawakasan ning martial law.

Migmula iti king pangasukul da ring kasalang ning mamuntukan kanitang i Ferdinand E. Marcos a pangunan nang Benigno S. Aquino o Ninoy a senador kanita kambe ring aliwang sasalungat king pamuntuk bangsa at karing kayang patakaran a e makabatas at ding talatuki na't kampung. Kabang makasukul ya i Ninoy balamu mitakpan ing sablang pakilaban na at ding tau balamu mo masaya na la king pamamalakad anti king papalto da karing TV at dyaryu. Atin namo kanung Bayung Lipunan. Atin namo kanung disiplina karing Pilipinu. Atin namo kanung pamagbayu at bayung sigla ning kasaplalan at kapayapan.

Makanyan man, lingad karing e makibalita o makatingid karing pakasalikut a mangapalyari -- e antita ing tune malilyari -- dakal a pasalikut a malilyaring e sukat malyari inya sa't i Ninoy e ya mipayndatun. Ma'p namu naman at mika-alalan lalam ning martial law para karing manalakaran karing miyayaliwang dake ning bangsa at inyang 1978 tinagal la di Ninoy at ding kakampi na lalam ning agumang Laban.

Mika-pamikatagun yang merandam at meyalbe i Ninoy keng TV dikil king daranasan na keng sukulan at karing makapampan a sigalut king balen. Deng katalamitan na king ukyan o program aytalikas mung tawan na lang Marcos at gewa da ngan deti bang asambut de keng taltalan iNinoy bista ma't mengasambut la kaya.

Milayri ing e makasdan king alalan -- mesambut la reng Laban lalam nang Ninoy agya mang king noise barrage o pamagkaynge mabilug a Pilipinas merandam ning pamisanmetung ding memalen king pamanangkilik kang Ninoy at Laban. At ing e pa lalung makasdan -- i Imelda Marcos yang pekamarakal a botung ikwa.

Kalabas ding limang banwa at balabalaus ya pa mu ring makasukul i Ninoy at linto pin a atin yang sakit pusu at kaylangan nang matastas pusu o triple-bypass surgery. At katuki nita mipayntulutan yang patastas king USA at mendatila ya karin kilub ning atlung banwa.

Karas ning atlung banwa, migpasya ya i Ninoy a muli Pilipinas bang asabat ing pamag-ari da reng NPA king bangsa at makisabi kang Marcos a pisopan iti bang e ya mipakarok ing bangsa. Dapot mesayang ing pamiyabut nang gamat Ninoy kang Marcos inyang banwang 1983, ka 21 ning Agostu -- pepapate de i Ninoy keng MIA at ita ing penuyatan na ning EDSA People Power Revolution.

***

Dake Talabaldugan:

lason/lasun - (palagyu) pamangan a makasakit o makamate; kamandag; kabaligtaran ning panulu. English: poison, toxin, venom, bane, toxicant. Alimbawa king pamangamit: "Lasun keng pamikaluguran ing kalaraman at kelang katapatan ding baling metung."

lasona/lasuna - (palagyu) sibuyas, madalas panggisa abe ning bawang. English: Allium cepa, onion, alliaceous plant, bulb, food, vegetable. Alimbawa king pamangamit: "E ya man pala kikyak i Osang at ibat ya palang mengiling sibuyas para gamitan nang panggisa keng lulutu nang ulam."

latak - (palagyu) labis ning nanu mang bage; labis a pamangan o ulam a piyabe-abe linutu keng aslam. English: remnant, residue, leftover, remainder. Alimbawa king pamangamit: "E baling pibatan na namu ning asu keka keng latak na namu ning aliwang tau ing malyari nang kanan kanung Beltu."

latay/late - (palagyu) bakas ning saplid, balasbas o barug. English: welt, mark or marks left by flogging or whipping. Alimbawa king pamangamit: "Deng mata namu kanu ilang alang late inyang penyaplid de keng latiku ing mapanako minglub keng bale da ri Berung."

***

Sadyang gawi da reng Kapampangan

Kanitang minuna deng magaral matatanggap la agyang malati la pa dapot kayalangan ayabut de ing balugbug da keng gamat dang sumangid, o buri na sabyan nita payabut de ing balugbug keng kayli ning anak a ing gamitan na ing gamat nang makatumpak at lumabas keng bumbunan na. Inya pin nung e na pa agawa ning anak ita, e de pa tanggpan keng pipagaralan. Makalunus la reng kabuntuk o maragul buntuk uling daig la kareng malati mu buntuk. Ngeni ala na ita at mekalingwan na.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keying Kalinangan -- ding keying dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwangkapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaringsumulat king garciakragi@yahoo.comparakaringkutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph