PANANGLIT,

wala nay mga pagtaob ug paghunas

kay mihubas na ang dagat;

Wala nay kabulakan nga masud-ong

kay nangalarag na ang mga tanaman.

Dili ko igsapayan.

Pananglit,

wala nay huyuhoy nga mahanggap

kay wala mogahin ang hangin;

Wala nay kahayag nga mosihag

kay napagngan ang Adlaw, Bulan

ug Kabituonan.

Dili ko gihapon igsapayan.

(Bisan pag moabot ang panahon

nga mawala ang Panahon!)

Apan pananglit,

kon ikaw na ang mahanaw kanako.

mag-unsa na lang ako?

mag-unsa na lang ako!