TIGULANG na si Yolanda. Hapit na moabot og usa ka gatos ang iyang edad. Ang iyang anak nga si Jerick maoy nag-alima kaniya. Nalipay si Jerick human niya masayri nga makadawat og usa ka gatos ka libo ka pesos ang iyang inahan sa DSWD kon makaabot og usa ka gatos ang edad niini.

“Swerte imomg inahan. Taas og kinabuhi. Panagsa ra ang makaabot nianang edara,” matod ni Delia, empleyada sa DSWD nga miduaw kang Yolanda.

Milabay ang usa ka tuig. Human magsaulog si Yolanda sa ika-usa ka gatos nga kasumaran sa adlaw niyang natawhan, wala magkasinabot ang iyang mga anak unsaon pagbahin ang kuwarta nga gihatag sa DSWD. Tungod sa panagbingkil sa mga igsuon napungot si Yolanda ug gi-atake sa kasingkasing.

Usa ka gabii gipatawag ni Yolanda si Jerick. “Anak, aduna koy ibilin kanimo. Ikaw lang ang akong masaligan. Sulundon kini,” ni Yolanda nga mitunol og garapa nga may sulod nga lana. Unya inanay kining nakabsan sa kinabuhi.

Human ikalubong si Yolanda gibahin ang iyang katigayunan sa managsuon. Tungod kay si Jerick ang nag-alima sa ilang inahan sa buhi pa kini, nagkasinabot ang iyang mga igsuon nga siya ang makaangkon sa pinuy-anan sa ilang ginikanan.

Usa ka higayon niana nahinumdom si Jerick sa garapa sa lana nga gibilin kaniya ni Yolanda. Giadto niya ang dapit nga gisulti sa iyang inahan atol nga takdol ang bulan. Ang dakong bato sa ilalom sa punoan sa dakong mangga iyang gipahiran og lana. Gikuyawan siya kay nausab ang hitsura sa bato; nahimo kining sigbin. Nawala ang iyang kahadlok dihang miduol kini kaniya.

Apan nagmahay si Jerick nga midawat sa sulundon nga kabilin sa iyang inahan. Bisan supak sa iyang kabubut-on napugos iya pag-alima sigbin. Sukad gibuhi kini ni Jerick daghang mga binuhing hayopan ang gitukob sa ilang dapit matag takdol sa bulan. Nagtuo siya nga ang sigbin maoy manunukob.

“Jerick, wala kay namatikdan nga katingalahan matag takdol sa bulan? Ubay-ubay na ang mga binuhing hayupan ang gipanukob dinhi sa atong dapit!” matod ni Making, barangay tanod.

“Wala man,” pamakak ni Jerick.

Tungod sa gipangtukob nga mga hayupan ang mga barangay tanod kanunay na nga alerto matag gabii, labi na kon takdol ang bulan. Gipanid-an ni Jerick ang iyang binuhing sigbin. Wala siya masayop sa iyang pagtuo kay nakit-an niya kini usa ka gabii nga mitukob sa baktin sa iyang ig-agaw. Nakahukom siya nga patyon ang sigbin.

Pagka buntag nagdala si Jerick og tubo nga puthaw ug miadto sa kawayanan. Nakita niya ang sigbin nga naghigda sa daplin.

“Hayop ka! Ikaw diay ang mangtas!” singgaak ni Jerick nga mibunal sa tubo sa ulo sa sigbin. Nahisarasay ang sigbin ug natumba. Giusban niya pagbunal ang sigbin, apan midagan kini paingon sa kasulupan. Wa na siya mogukod pa.

USA ka gabii nga takdol ang bulan nahigmata si Jerick kay adunay kasikas nga iyang namatikdan. Nagtuo siya nga kawatan.

“Seguradong maulaw ka mobangon kon maigo ka sa bala,” tuaw ni Jerick sa kaugalingon. Nangandam siya nga misandig sa bungbong.

Apan nahikurat siya kay ang sigbin nga nagsiga ang mga mata maoy iyang nakita nga mikatkat sa bentana. Mihasmag kini kaniya ug gipaak ang iyang bukton. Nabuhian niya ang pistola. Gipatiran niya ang sigbin. Milayat kini ug gipaak ang liog ni Jerick.

Hapit na mahutdi og gininhawa si Jerick kay padayon nga gipamaak siya sa sigbin. Nakab-ot niya ang pistola ug gition sa sigbin. Bang! Bang! Bang! Milanog ang masipang mga buto. Natumba ang sigbin.Paghiabot sa mga silingan ilang nakita ang patayng lawas ni Jerick. Naligo kini sa iyang kaugalingong dugo. Sa iyang tupad diha pod ang patayng lawas sa sigbin, ang sulundong kabilin nga gihatag kaniya sa iyang inahan. (Katapusan)