MISAMOT na ka daghan ang natakdan ining Corona Virus gikan sa Wuhan, China maong mi-daghan sab ang nanga-rattle labi na niadtong kuwang sa kahibalo unya nakadungog lang sa estoryang pinasa.

Ang atong Nasudnon Pangagamhanan nagpakatap na og mga impormasyn aron kita mas makasabot unya maka-likay ining sakita.

Sayod kita nga kining Corona virus nakuha gikan sa na-infected nga mananap nga mitabok sa tawo pina-agi sa pagkaon ini. Ang maong kagaw motakod pina-agi sa droplets (plema o laway) sa masakiton sa iyang pag-ubo, pagpanghatsi, sip-on o gamit sa kamot nga gikan mihikap sa iyang baba o ilong.

Ang mortality rate ini 2-3% ra. Pasabot nga sa kada 100 nga mataptan ini, 2 ngadto sa 3 ra ang mangamatay unya ang nahabiling 97 ma ulian og mabalik sa normal. Galing lang paspas kining mokatap ikumparar sa ubang trangkaso o flu unya kasagarang dali matakdan kadtong edaran o duna na daay mga komplikasyon sa lawas sama sa pneumonia.

Tungod kay dali man kining motakod, angay magpalayo sa mga gipang-ubo, hilanat, o trangkaso kay ang droplets ini nga gikan sa ilang baba maoy nagdala sa virus. Kini nga droplets magpabiling buhi 8-24 oras maong likayan una ang pag biyahi, suroy-suroy sa mga lugar nga daghan og tawo, o adto sa ospital kay ang mga nahikapan sa masakiton taas og tsansa nga mabalhin labi na kung ang kamot madapat sa imong baba, ilong, o mata.

Rekomendado ang kanunay nga paghugas sa kamot, paggamit og alcohol ug di paghikap sa nawong maong mas rekomendado ang pagsul-ob og mask sa masakiton. Ang pagsuot ini makatabang sab aron ang kagaw sa kamot di mapahid sa mata, baba o ilong. Likayi sab ang paglugod sa mata, biso-biso o halok.

Stay healthy. Pasabot, saktong katulog, ehersisyo, kaon og masustansiyadong pagkaon (utanon o prutas), inum og daghang tubig ug vitamins para motaas ang resistensiya.

Mangabre sa bintana aron maka sulod-guwa ang presko nga hangin.

Katapusan, pagpuyo lang una sa balay aron luwas sa takod.