Jose Lebumfacil Tomarong

102-T B. Rodriguez St., Sambag 2, Cebu City

SI BENOY palikero nga ulitawo, 28 ang panuigon. Apan nausab na dihang ang maong taras nahunong tungod sa kainit nga midako diha sa pagtuo sa Diyos.

Siya usa sa mga sakop nga ‘speaker’ sa Seminar Team sa Catholic Charismatic Life in the Spirit Seminar. Ang paborito ni Benoy nga ‘ice breaker’ mao kini: ‘Ayaw kamo nianang matam-is ang pagpaubos, no illegal use of firearm kay supak sa Balaanong Kasulatan.’ Isip pahimangno niadtong motambong sa seminar niya, labi na sa mga dalaga ug ulitawo, bana ug asawa, aron dili na mo-iring-iring og lain kay ‘illegal use of firearm.’

Click here for Election 2010 updates

Usa ka hapon niana migawas si Benoy gikan sa basement sa simbahan ug milakaw subay sa daplin sa dalan.

“Benoy, my love, asa na man kadtong gisaad mo?” gikan sa usa ka dalaga kansang tingog matam-is, malumo ug paraygon.

Ilado niya ang maong tingog. Milingi siya. Nakita ni Benoy ang maanyag nga Rosalinda, ang bigot nga lawas uga ang tam-is nga pahiyom. Dugay na nga nauyab niya si Rosalinda ug sakop kini sa Speaker team sa seminar. Nag-edad pag 24 si Rose, angga niini. Usa siya ka maestra.

“Rosalinda, listen while my heart whispers I love you,” komedya ni Benoy. “Bitaw, Rose, adto lang ta mag-abot sa Plaza Independencia sa alas sayes sa gabii.”

“Ben, adto lang ta sa plasa? Ka way ayo!” ni Rosa.

“Adto lang ta didto kadiyot lang. Human mangaon ta sa dakong restawran kay nadawat kog dakong gasa nga gihatag sa Ginuo. Trayenta mil pesos pinaagi ni Mama.”

Didto sa plasa ang ilang gilingkuran dili kaayo apupa nga makita sa mga tawo. Midip-ig ug mipauraray si Rose sa abaga ni Benoy. Ang kamot ni Rose mihinol-hikap sa kamot ni Ben ug dayon sa paa niini. Nabati ni Benoy ang pagsanting sa binuhi niyang langgam sa ubos. Samtang si Rosalinda nahimuot nga nagsigeg panghikap sa parte sa lawas ni Ben. Si Benoy mao lamang ang lalake nga mipabati kaniya ning maong kalipay. Karon, nakaingon si Rose sa iyang hunahuna, bisan unsay buhaton ni Ben kanako, itugyan ko kaniya ang tanan. Mihunghong si Benoy sa dalaga nga motsik-in sila sa motel.

DIDTO sa motel. Nagromansang nagbarog sila si Ben ug Rose human makahubo sa ilang mga sapot. Gipaukob ni Ben ang iyang mga ngabil sa nagduga sa katam-is nga mga ngabil ni Rose. Ang lawas ni Rose mihiyudhiyod sa tumang kalalim nga iyang gibati. Nangatumba sila sa kama. Unya gimudmod ni Ben ang iyang simod sa ‘sweet down below’ ni Rose, dayon padulong ngadto sa ‘sweet up high sweety pie’ nga mopalig-on kang Popeye.

Apan wala pa ibutang ni Ben ang ‘armas’ sa iyang sakuban. Gihapuhap niya pagbalik ang duha ka bulkan ni Rose. Mihangos si Rose nga migakos paghugot kang Ben. Giwaling ni Ben ang nagdunghay nga buhok ni Rose sa dughan niini ug kalit nga misiga ang iyang mga mata pagkakita sa krusipiho sa kwentas ni Rosalinda.

“Rose, ang krusipiho sa imong kwentas, anaa ang Ginuo gibitay sa krus!” ni Benoy.

Kalit nabugnaw ang kainit nga mikuyanap sa galamhan sa duha ka manag-uyab. Hangtod kini nahanaw. Sa hilom tagsa-tagsa silang nangayog pasaylo sa Diyos sa buhaton unta nilang pagpakasala.

‘Rose, Semana Santa karon. Hapit kita mabiktima sa katam-is ni Taning!”

NANGGULA sila sa motel human nilag sul-ob pagbalik sa ilang mga sapot. Nakita nila ang takdol nga Bulan nga nag-imahe sa ilang kadaugan batok sa sala. (KATAPUSAN)