SA ULAHING report, moabot na ngadto sa 21,912 ang nangamatay sa Estados Unidos sa Amerika gumikan sa Corona Virus. Sa Pilipinas, 297 pa lamang.

Makalilisang. Kana kon dili nato lantawon ang ubang sakit nga maoy hinungdan sab sa kamatayon sa uban.

Basihan lang nato sa US, niadtong 2009 dunay 12,469 nangamatay tungod sa swine flu, 34,200 sab nangamatay niadtong 2018 hangtod sa 2019 gumikan sa flu, unya dugang 61,000 nangamatay niadtong 2017 hangtod sa2018 gumikan gihapon sa flu.

Niadtong tuig 1918 ngadto sa 1919, dunay 675,000 ka mga tawo sa US nangamatay sa H1N1 flu.

Sa panahon karon nga naigo ang tibuok kalibutan sa Covid-19, gibanabana sa US nga moabot gikan sa 20,000 ngadto sa 240,000 ang makabsan sa ilang kinabuhi gumikan sa maong sakit.

Makalilisang ba gyud kining Covid-19?

Basi gihapon sa report sa US, niadtong 2017 duna silay 19,583 ka mga tawo nga nangamatay gumikan sa paghikog; 29,265 nangamatay tungod sa drug overdose; 50,417 gumikan sa Alsheirmer’s disease; 60,833 tungod sa stroke; 252,500 nangamatay sa cancer; ug 269,583 tungod sa heart disease.

Kon tan-awon nato pag-ayo ang statistic sa Amerika mas daghan pa ang nangamatay gumikan sa nagkadaiyang sakit kay sa Covid-19.

Nahimong makalilisang kining Covid-19 kay maayong pagka-report sa media tungod kay milukop kini sa tibuok kalibutan ug nakapatay-og sa ekonomiya bisan sa gamhanan nga nasod.

Ang pangutana, luwas pa gyud kita niining Covid-19 o ba kaha basin mas peligro atong giatubang nga sakit sa atong kalawasan karon.

Dili makalingkawas ang tawo sa sakit hangtod nga dili siya mag-usab sa iyang lifestyle. Dunay balaod sa panglawas ang Ginoo nga gihatag sa atong unang ginikanan. Kon ato kanang sundon, sama nila ni Adan moabot pa atong edad og kapin sa 900 ka tuig.

Ang labing konsuwelo karon mao nga duna pay panahon nga mahimong mahimsog atong lawas taliwa niining mga makamatay nga sakit.