Cesar Albor

Sandiganan

SA miaging tuig, daghan ang mga senior citizen nga napakyas sa pagdawat sa ilang pahalipay nga P4,000.00 gikan sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo. Nalangay ang ilang pagdawat kay wala dayon mahasubay sa tukmang proseso ang ilang mga dokumento. Apan sa miaging semana, nasulbad na ang ilang mga reklamo kay nadawat naman nila ang maong kantidad. Ila nang naani ang mapailubon ug matam-is nilang pagpaabot. Tataw gyud nga mahaylo ni Mayor Tomas Osmeña ang ilang mga boto kay iya mang gitambalan ang kauhaw sa mga tigulang ning nagsingabot nga piniliay.

Click here for Election 2010 updates

* * *

Laing gipahimaya sa Mayor mao ang mga disabled person kay dili pa lang dugay nakadawat og P2,000.00 matag usa. Mga estudyante usab nga moeskuyla sa kolehiyo iya nga tagaan og P10,000.00. Kalit kaayo nga namaayo ang hiyas ni Mayor Osmeña ning nagkaduol nang piniliay. Tugob sa pag-ampo ang katawhan nga dali rang molibkas ang mga adlaw ug kanunay ang eleksyon. Total, walay usa ka balhibo nga natagak sa Mayor kay mao may iyang giwaldas ang salapi sa mga magbubuhis.

* * *

Sa layo pa ang piniliay, nakalimtan ang maong pahalipay. Labawng napasagdan ang mga basic services ngadto sa giuhaw nga katawhan. Apan karon nga nagdanga-danga na ang eleksyon, ang katawhan gipainom na sa ilang kauhaw ug natambalan na ang gidanggas nga panginahanglan.

GIUHAW AKO

Ning panahon sa kuwaresma, nangliki ang kayutaan sa banika kay nabagti sa naglagiting nga kainit nga gibuga sa haring adlaw. Kining daw mamahit nga kainit padulong na kini sa mahal nga adlaw. Atong pamalandongan ang halawon nga misteryo nga mihablon sa kinabuhi ni Kristo sa iyang dakong buhat sa pagpanubos. Samtang gilansang sa krus didto sa kalbaryo, siya mituaw “giuhaw ako”. Lampingasan ang mga Hudeyos kay inay nangayo og tubig sa hilabihang kauhaw gitunolan hinoon sa apdo ug suka.

Sa pagkatilaw mitiyabaw sa makalolooyng tingog “Consumatum Est”. Sa ato pa natapos na ang tanan. Ug sa dihang hapit na gihabulan sa nagpangawras nga kamatayon nagkanayon “Amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kalag”. Kay umaabot man ang bugnong lugaynon, ang politiko sa ilang pagbatbat “Amahan ko, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong kadaugan”.

(csa_1156@yahoo.com / cell #: 0905-250-4643)