DAGHANG kausaban sa polosiya sa panarbaho ingon man sa kalihukan sa mga patigayon, bisan na gani sa pagsimba gumikan sa coronavirus.

Kaniadto yano lang mosulod sa dagkong tindahan magpunsisok ug walay face mask. Kaniadto maghuot sa sakyanan walay mobadlong.

Tungod sa coronavirus giduso karon ang new normal, nagpasabot bag-ong normal nga pagpanggawi, bag-ong patakaran gikan sa naandan nga kalihukan.

Sama pananglit, ang ubang kompaniya karon nagsagop sa flexible time, gitugotan nila ang mga empliyado nga motrabaho diha nalang sa ilang bahay. Kini kon ilang trabaho mahimo pinaa sa internet.

Gani, sa Estados Unidos ang mga dagkong kompaniya sama sa Amazon, Barclays, Google, Mastercard, Microsof ug uban pa, sagad sa ilang mga trabahanti tua na sa ilang bahay nagtrabaho.

Ang ubang kompaniya gihigpitan ang pagdasok sa ilang mga kawahi, naghimo sila og pamaagi nga dili magdungan sa pag-report ang tanan empliyado.

Unsa bay new normal sa atong palibot nga imong kasinati karon. Tingali, dili pa kaayo pagya ang ubang mga kausaban apan moabot ang panahon samtang nagpabilin kining coronavirus nga mosagop gyud ang tanan niining new normal.

Kaniadto, yanong ka lang molamano. Kon moatsing ka, dili manumbaling ang mga tawo apan karon tutokan ka ug mopalayo sila gikan kanimo.

Mahimong moabot kining new normal apan unta moabot usab kini sa kinaiya sa tawo. Nga imbes kaniadto dalo ka, karon manggihatagon na, kaniadto garboso karon dili na, kaniadto isnabiro karon dili na, kaniadto tapolan karon dili na kaniadto gastador karon dili na, kaniadto dili motuo sa Dios karon motuo na, kaniadto walay gugma karon anaa na.

Kining coronavirus naghatag tuod og kausaban sa atong panghilok ug sa atong palibot. Dunay kausaban nga makadaot apan dunay kausaban nga gidulot niini nga makahatag og kaayohan sa kadaghanan.

Unta kining new normal maghatag og kaayohan sa tanan ug masagop ra unta sa kadaghanan ang bag-ong mga patakaran sa atong palibot.