Don K. Depariene

Cebu City

MILANOG ang anunsiyo sa mikrupono sulod sa halapad nga wanang sa quadrangle sa Ubec University diin gipahigayon ang tulumanon sa gradwasyon sa tanang tinun-an nga mitapos na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kurso: “Magna cum laude of the graduating class from Civil Engineering, Israel Zenabi…!”

Puno sa kadasig ang mga lakang ni Israel nga mipaso paingon sa bantawan. Mora siyag naglutaw sa hangin sa dili matukib nga kalipay. Daw sa dili pa siya makatuo nga natapos na diay niya ang kursong civil engineering uban sa hataas nga pasidungog nga iyang nakab-ot, ang magna cum laude.

Click here for Election 2010 updates

“Unta, kon buhi pa lang sila si Tatay Andot ug Nanay Henya karon…!” igo na lang sa pagtuaw si Israel sa hilom. Kay kinsa bay nga luyo sa ilang kakabos didto sa probinsiya, sa iyang way hunong nga pagpanimpalad dinhi sa siyudad aron lang makapadayon sa pag-eskuyla sa kolehiyo, nahatagan gayud og katumanan ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi nga mahimong usa ka propesyonal. Ug kon itugot sa kapalaran nga makapasar siya sa taliabot nga board exam, mahimo na siyang lisensiyadong civil engineer. Oo, kinsa bay magdahom nga makab-ot niya ang bugti sa iyang mga pag-antos? Ania na siya karon sa pedestal sa kalampusan.

Tulo lamang sila si Israel nga mga anak sa ilang ginikanan. Si Day Necing, si Do Nito ug siya nga kinamanghuran. Nabuhi sila sa panguma ug pagpanarbaho sa asyenda. Sa elementarya pa lang gani nikayod na si Israel taman sa ginhawa. Namayabas siya aron ibaligya sa eskuylahan. Nanghawob siya og dahon sa saging aron ibaligya sa tiyanggihan. Kay hait og salabutan nahimong first honor si Israel ug way bayad sa pag-eskuyla sa hayiskol. Namentin niya ang grado ug nahimong balediktoryan paggradwar sa hayiskol. Napahimuslan niya ang libreng pag-eskuyla sa kolehiyo, apan kutob lang sa ikaduhang tuig. Wala na niya mamentin ang dagkong grado tungod kay adunay mga adlaw nga nakapalta siya sa klase aron manarbaho sa asyenda alang sa iyang alawans.

Dihang nagsunod pagkamatay ang iyang Tatay ug Nanay nakahukom si Israel sa pagpanimpalad sa siyudad aron makapadayon og eskuyla sa kolehiyo. Bisan unsang matang sa trabaho iyang gisudlan. Sikyo. Salesboy. Merchandiser. Nagtigom siyag kuwarta. Hangtod nakapasar ug nadawat siya nga mahimong working scholar sa Ubec University. Nakabangkelya ang iyang tinipigang kuwarta sa uban niyang mga galastuhan. Gani, bisan diha na siya sa ikatulong tuig sa kolehiyo, nisayidlayin pa gyud siya pagpanuroy og mga kopya sa Sun.Star Superbalita ngadto sa iyang mga suki sa Carbon, gikan sa kaadlawon hangtod na sa alas sayes sa buntag. Hilabihan ang pagkugi ni Israel aron lang gayud makalampos sa iyang pagtuon sa kolehiyo.

PAGKAHUMAN sa tulumanon sa gradwasyon midalikyat si Israel pagsulod sa simbahan sa Cathedral. Miluhod siya ug nagpasalamat sa Ginuo.

“Lord, salamat kaayo sa paggiya Mo kanako. Salamat kaayo nga wa mo pakyasa ang paghatag kanako sa mga grasya ug ganti, bugti sa way hunong kong pagpaningkamot diha sa Imong parasan…!” Ug nabatyagan na usab ni Israel nga daw naglutaw ang iyang kaugalingon diha sa pedestal sa kalampusan nga hingpit niyang nakab-ot karon. (KATAPUSAN)