ANG sugilanon nagsaysay sa Marcos 5:1-9 nga dunay usa ka tawo sa Gadarenes nga gisudlan og daotang espiritu.

Paghiabot ni Jesu-Kristo sa maong dapit miduol ang tawo nga giyawaan ug misimba ngadto ni Jesus.

Walay ni bisan kinsa nga nakaayo sa maong tawo. Kusgan ug bangis kaayo siya. Nagpuyo sa minteryo ug kanunay nagsakit sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagsamad ug pagbun-og sa iyang lawas.

Kagahapon, mipagawas og pamahayag si Monsignor Pedro Quitorio, tigpamaba sa Catholic Bishop Conference of the Philippines, kabahin niining pagpasakit sa mga tawo panahon sa semana santa.

Matod ni Quitorio ang penensiya nagsugod sa karaang panahon sa tinguha nga madungog sa Ginoo ang pag-ampo o hangyo ug pangiliyupo.

Apan, namatikdan ni Quitorio ang gihimong pagpasakit sa uban pinaagi sa paglatos sa likod atubangan sa publiko naka-atrak og daghan turista.

Gani si Bishop Rolando Tirona sa Malolos miingon ang pagpasakit ug pagpalansang sa krus nahimo gumikan sa panginahanglan og kuwarta.

Nagsugo ba gyud ang Ginoo pagsakit sa atong kaugalingon agi og penitensiya?

Kon susihon ang Balaang Kasulatan, ang mga tawo nga nasudlan sa daotang espiritu mao kadtong nagsamad, nagsakit sa ilang kaugalingon.

Unsa man diay ang tinuod nga penitensiya o sakripisyo?

Matod ni Pedro kinahanglan magpakamatay ta matag adlaw sa akong kinabuhi. Nagpasabot atong limdan sa hingpit atong kaugalingon sa mga butang nga makadaot.

Patay ta sa pagbati og pagdumot, kahakog, kasina, kadalo, pagkamapahitas-on ug uban pang mga pagbati nga wala masubay sa kinaiya ni Jesu-Kristo. Dako uyamot nga sakripisyo kon ang matag usa kanato dili mobati o wala niining mga daotang inpluwensiya.

Karon nga nagsugod na ang kampaniya sa lokal nga mga kandidato, segurado ta mohisgut kini sila sa ilang pagpasakit sa katawhan. Isaysay nila ang mga matam-is nga saad ug kaayohan kon sila maoy ituboy ngadto sa katungdanan.

Pero, ang pangutana sa kadaghanan, andam bang magpakamatay matag adlaw kining mga kandidato. Magpakamatay diha sa paglimod sa ilang kaugalingon pagkab-ot sa katungdanan nga alang lamang sa personal nga interest, pagpaburot sa ilang mga bulsa ug pagpadayon sa pagguba sa kinaiyahan pinaagi sa pagpabor sa interest sa mga dagkong negusyanti.

Insakto sila si Quitorio ug Tirona nga nahimong salikwaot kining pagpasakit ug penitensiya sa uban kay sama sa ubang mga politiko hanas kaayo mopakita og sakripisyo atubangan sa publiko apan sa sekreto sa ilang kinabuhi dili masaysay ang kadaotan.