PAMPANGA

Garcia: Lumipas ngan ing sabla, bisa ta’t e bisa (All things shall pass, whether we like it or not)

Kapisik

“ULING ing mayan at pangsaguling pamagdusa magkalub kekaming alang anggang ligaya a sari lagpas king pamakiwari. Inya sa’t pakatingid mi la ring kekaming mata e karing mayayakit, nung e karing e mayayakit. Uling ing mayayakit pangsaguli, at ing e mayayakit pang-alang-angga.”

~Kadwang Aklat ding Korintyanu, Dangka 4: Sunis 17-18)

(2 Corinthians 4:17-18)

“Asabi ku no ring bage deti kekayu, bang’ting upayang mika-kapayapan kayu.

Keti king yatu mika-pamagdusa kayu. Dapot magpakasikan kayu lub; asaul ke ing labwad.”

~Wan, Dangka 16:: Sunis 33

(John 16:33)

“Tutwanan sasabyan ku kekayu, anggang ing banwa at ing labwad lumipas na la, ing pekamalating kulit o gulis lumipas king Batas anggang ing sabla matupad na ngan.”

~Matthew 5:18

“At ding gagamit king yatu, antimong e de ginamit iting lubusan; uling ing aske king labwad ayti lilipas.”

~Mumunang Aklat ding Korintyanu, Dangka 7: Sunis 31

(1 Corinthians 7:31)

***

Buri ta’man ing kaleldo o ali–datang at datang mu rin king makatakdang panaun. Buri ta’man ing kauran–datang at datang pa mu rin bisa ta’t e bisa, buri ta’man o ali. Alang makayampat kareti ninu man uling tutuki la mu king batas ning kalikasan a tutuki mu naman king kapagnasan ning Kakataskatasang Panginwan tamu ngan kikilalanan ta’Ya man o ali.

Dakal a mangapalyari king bye tamu king kasalungsungan a e ta buri at mekad ikakamwa tamu pa at maging sangkan ning ligalig king isip tamu’t pusu. Parati tamung mababalisa at maralas masisira tamu tudtud keng pamanisip nung kapilan mayari ing kaligaligan a e tamu man balu at akakit ing sala ning kawakasan na at e mu ita–ing kabilyan nin bangsa makagitil ya keng pangasaldak a nung e tamu ayampat miras tamu keng alang umpe kasakitan at dusang e ta na malyaring lagpusan pa kabud miras a keti.

Alang ninu man kekatamu ing bisang misakitan at magdusa, e wari? Dapot, ing kutang–e wari ing kasakitan, dusa at kaligaligan daratang kekatamu bisa ta’t ali agya mang pagnasan tamu o ali?

E ta sukat kagigisanan pagasa uling mengari kanita–bisa ta’t ali–ing tula, kapayapan at kanawan datang at datang mu naman panayan ta mu man o ali, pagnasan tamu man o ali, kaburyan ta’man o ali. Mengari king tsubibu, ing bye durut-durut mu at nung sanu ing makatas ngeni mibaba ya’t bisa ta’t ali at ing makababa mitas ya bisa ta’t ali mu naman. Bitasa ita!

Asaksyan ta na kareng mengalabas a panaun a ding mayupayang pekapun karing mangasikan a bangsa ing bandang tawli mengasaldak la at makalunus a makarine ing wakas da. Buri na sabyan nita nanu man ing kabilyan ning metung a tau datang mu rin ing kalma na nu ya man kayupaya at kamasikanan.

Lumipas ngan ing sabla bisa ta’t e bisa at datang namu ing maslag a munag a migising tamung mipasno uling ing sablang makatakut, makapangablad at makaligalig bigla namung mengabating at bakas da man ala a nung e mu ing panalalang e ta na buring balikdan man.

***

Dake Talabaldugan:

lipás (panguri) kupas, pasu, mekalingwan na, pigsawan na. English - faded, waned, dwindle, vanish, decline, dissolve (as of scent or color lost). Alimbawa king pamangamit: “Alang bisang misulud keng malan a lipas na inya agyang dakal lang dalagang migayak sana ing pekamababa lub karela yang miblas kaniti.”

lipat (palagyu) limpat/pamaglimpat, pamanalis tuknangan o kabilyan o karinan; akut/pamanakut. English - transfer, moving from one place to another; exodus, evacuation, move, shift, convey, relocate. Alimbawa king pamangamit: “Lipat lalawigan ing pamalak da reng kekaming siping bale oneng inyang abalu dang dakal a taung lwal kari king Bikul, e na la melaus.”

lipì (palagyu) angkanan, kanunuwan, ding kadaya’t kalaman. English - family, lineage, ancestry, parentage, descent, genealogy, roots. Alimbawa king pamangamit: “Agyang nanu ka pang lipi pannte-pante ta mu at mikakapatad ta mu ngan lalam ning kamemetungan a Ibpa tamu ngan at Kakataskatasang Ibpa.”

lipit (palagyu) megisan o kegisanan salapi at pibandyan. English - broke, penniless, bankrupt, insolvent, poverty-stricken, impoverished, indigent, penurious, impecunous. Alimbawa king pamangamit: “Lipat lalawigan ing pamalak da reng kekaming siping bale oneng inyang abalu dang dakal a taung lwal kari king Bikul, e na la melaus.”

lipol/lipul (palagyu) pangalipul, pangasisan, lubus a pangabating, lagsak, lasak, pagpak. English - extinction, disappearance, vanishing, extermination, destruction, eradication, annihilation, being wiped out. Alimbawa king pamangamit: “Lipul la reng kampung ning karokan at datang ing wakas da bisa ta’t e bisa.”

***

SADYANG GAWI DA RENG KAPAMPANGAN

Kanita kanu iyang panaun ning gyerang Apon denng memalen asno kalipit–lipit la pa kareng dagis ngara pin–inya miyayaliwang pamagtipid ing gagawan da bang e la magkasakit king karelang pamibye-bye.

Atig gagawan dang sigarilyu–ngana nitang talaturu ku kanitang mailig sindi–bulung papaya ba’lamu milabas a gyam. Atin namang ing bangi o agyang meduluk, o pati mebangnas mag nasi–bababad dang danum at lalamasan bangmalyari da pang isingle at apangan.

Kikyakan da reng pengari, lakwas na ding ima ing akakit dang ating miyuyugse pamangan kanita, dapot ngeni akit tamu kareng piyugsen basura ing asna karakal labis a pamangan a masasayang mu. Salwak sabi at bulagsak. Akalingwan da na ing matipid a gawi deng kabalen tamu.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinangan—ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph