USA sa mga ilado ug banggiitang Gregong pilosopo nga si Aristotle nag-ingon nga ang kinabuhi nga wala pamalandongi, dili takus puy-an (An unreflective life is not worth living). Kini nagpasabot nga kon dili kita mahibalong mamalandong sa nahitabo sa atong kinabuhi dili gayud magkadima-o ang atong pagpuyo.

Sagad kanato tungod sa kalisod sa kinabuhi wala na kita maghuna-huna kon unsa gayud ang tinuod nga kahulogan sa atong pagpuyo ibabaw sa kalibutan.

Giumol kita sa Ginoo dinhi sa kalibutan tungod kay duna siyay tumong ug kon unsa may iyang tumong anaa ra kanimo kon unsa ang imong pagsabot sa kinabuhi.

Kini maoy hinungdan nganong misulti ang gihisgutan natong pilosopo nga kon wala pamalandongi ang imong kinabuhi dili gayud kini takus puy-an.

Alang sa kalibutang Kristiyano, ang Semana Santa mao ang panahon diin gihatag kanato nga higayon sa pagpamalandong nganong nagpakamatay si Hesukristo sa Krus.

Tungod sa atong mga sala gipadala si Kristo sa kalibutan pinaagi sa sabakan ni Birheng Maria, nagpakatawo ug namatay.

Makahuloganon ang gipakitang simbolo ni Kristo sa atong kinabuhi diin tungod kaniya nakat-unan nato kon unsay kahulogan sa GUGMA sa Ginoo ug sa isig katawo.

Kung gamay lang ang akong nasabtan bahin sa kahulogan sa Semana Santa, mangayo ako og pasaylo, apan buot ko nga ipahibalo nga ako usa ka mahigugma-ong tawo sanglit dili maalagaron sa Ginoo apan gisunod ko kon unsa ang mando.

Panahon karon sa pagpili sa mangalagad sa atong komunidad ug sa atong nasud ug atong namatikdan nga dunay mga kandidato nga sa ilang pangampanya ilang gihimo ang tanan makumbinsi lang ang katawhan nga sila maoy pilion karong Mayo 10.

Dunay mga kandidato nga nanghulam og mga batasan aron sila saligan ug sa umaabot nga piniliay sila atong botohan nga sa ilang paghimo sa ingon daw walay Ginoo nagtan-aw ug naminaw kanila, dili ug wala mahadlok nga sa pag-abot sa panahon paninglon sila.

Dili tawo ang maningil kanila apan ang atong Magbuluhat, busa ako silang pahinumduman nga Mamalandog Ta.