PAMPANGA

Garcia: Pamanuglung karing Sablang Gagawan Tamu king Pamanyuyu king Panginwan

Kapisik

“KABANG maglakad ya i Yesus keng gilid ning Dagat ning Galileya,

menakit yang adwang mikapatad a lalaki, i Simun awsan dang Pedru

at ing kapatad nang i Andres.

Miyuyumang lang dala king lawa, uling magliligo la.

“Ume kayu at talukyan yu ku,” nganang Yesus, ”

at tuburan da kayung magligo karing tau.”

Tambing likwan da la ring dala da at telukyan da ya.

Ibat karin, ikit na la ding adwang mikapatad a lalaki,

I Santyagu, mambang nang Sebedya at ing kapatad nang i Wan.

Ati lu king daung kambe ring ibpa dang i Sebedya, yadya da la ring dala da.

Inaus na lang Yesus, at tambing likwan de ing daung da at ing ibpa ra at telukyan da ya.”

~Mateu, Dangka 4: Sunis 18-22

(Mathhew 4: 18-22)

***

Nung mag-pari ka o mag-madre–kanita ka mu malyaring sumuyu king Apung Gino? Dakal na ku dindam a taung sasabing antita. Mag-pari ku o mag-madre ku bang kanita makasuyu ku king Apung Ginu o bang kanita aydaun ku ing mabilug kung bye king Ibpang Kakataskatasan. Makatud ita o ali?

Ing pamanyuyu at pamagdaun bye king Apung Ginu e makasalale mu king pamag-pari o pamag-madre at pati na pamag-SPEM o kayagum king Pastoral Council, Knights of the Blessed Sacrament, Solidarity with Mary o pati na ing pamaging-dagis pisamban.

Mengari king milabas a salese karing sunis king babo–agyang manliligo o manasan ka malyari kang sumuyu at midaun bye king Apung Ginu. Nnau man ing kabilyan mu king bye, kapanintunan, kasaryan, kabilyan king bye–maluka ka man o mabandi–makasuglung ka king Pamalsinta king Apung Ginu.

Nung talaturu ka, sumaup kang ituru ing lugud na kekatamu at nung makananu yang aluguran ing Apung Ginu. Nung talagulis ka, migulis kang mangalagung bage magpaganaka karing manakit karing ginulis king Apung Ginu. Nung mabandi ka, sumaup ka karing pibandyan at salapi mu bang akilala, aganaka at asuywan de reng tau ing Apung Ginu. Nung talasulat ka, sumulat kang salese bang abalu de’t aganaka ing Apung Ginu deng talapamasa mu. Nung ala kang salapi, sumaup kang maglinis keng tuknangan o bale ning Apung Ginu–o king pisamban.

Nung bulag ka, idalit mu la ding Nwan a Lagyu ning Apung Ginu. Nung maklak ka, mamasa kang Banal a Kasulatan at lawen mo parati ding larawan a magpaganaka keka king legwan ning Apung Ginu. Nung pipi ka, gamitan mo ring taliri mu bang isalese karing kalupa mung pipi ing legwan, kayapan, upaya, pakalulu at lugud ning Apung Ginu karing sablang mabibye.

Nanu man ing kabilyan mu, malyari mung isuglung ing nanu mang agyu mung daptan o kegiwan king pamanyuyu king Apung Ginu. Dapot nanu ka man o nanu ka man kabilyan–malyari mong igale o idalit ding Nwan nang Lagyu ning Apung Ginu bang aganaka me’t apamatulan parati.

***

Dake Talabaldugan:

lukad¹ (palagyu) kulkul, byuk, dukit. English - mortise, dovetail notch that interconnects two pieces together; a hole or recess cut into a part which is designed to receive a corresponding projection (a tenon) on another part so as to join or lock the parts together. Alimbawa king pamangamit: “Ing lukad keng sulut ya ing kakalawat bang ing pasbul mibuklat ya.”

lukad² (palagyu) pamaglukad, kudkud/pamangudkud a maralas sagung damulag o dinukit a sanga ing gagamitan; balungkit. English - neat and clean removal of coconut meat with a special kind of knife, leaving the meat unbroken. Alimbawa king pamangamit: “Mekwa yang masalese at mabilug ing laman ning ungut agyang mura ya pa uling byasa ya taganang gumamit lukad i Ponsing.”

lukad³ (palagyu) pamaglukad, pamaglimid. English - gleaning of leftovers in the pot, pan or dish. Alimbawa king pamangamit: “Pasalikut ing lukad a daraptan na parating Syana balang kapitangan benging daratangan ne ning pamangalugkug na atsan..”

lukaok/lukauk (palagyu) likauk mu naman king Mawli, maputi la dungus at maralas lang papaksi; malagad mararakap at mangalating asan. English - species of small fish. Alimbawa king pamangamit: “Kapad na lang Darang Rusing deng lukauk inya balang mumuli ya keni Makabebe tambing da neng sasali bayu ya pa miras kabud balu deng datang.”

lukas (palagyu) pamaglako o pamaglubas imalan o nanu mang asusulud. English - untying, undressing; taking off of a garment or anything worn or wearable. Alimbawa king pamangamit: “Lukas yang lukas keng imalan na ing dalo ming baintau neng kanung keng pibatan na marimla at keni kekami asna kalisangan.”

***

SADYANG GAWI DA RENG KAPAMPANGAN

Pamaglambang. Gawi da reng tau Mawli iti gamit da salakab at swiki. Kanita e pa memakbung ing Pinatubu inya dakal pang palayan at deng dayat tuglung-tuglung la, makalaganas karing balang baranggay. Atin mu namang mamadwas kareng sapa at ilug o mamubung talangka agyang karen mung paligi kareng lele bale. Makapanalangka la’t makapangamaru at makapanapulid deng tau o agayng deng mung anak a mangalating tuki-tuki kareng pengari o kaka da.

Dakal pa kanitang likauk, gurami, lyalu, paro buntukin o ise, pati na deng mangaragul a apulid, ukal at kangkung a malinis uling ken lang ilug, sapa o dayat mu tutubu kanita at e kareng pitak. Deng talangka agyang mikabit ka mung malating latang pibatan gatas at mikabit kang apan a darak saguli yang kumatmu kareng talangkang mangaragul.

Ay, ngeni rugu melagad no reng asan, talangka at apulid a makukwa sadya kareng dayatan keni king Mawli. Mekad ala na pin unabis kareng aliwang baranggay. Pati salakab, swiki at pamamubu mekalingwan na. Laganas namung albug a marinat.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinangan—ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!

sunstar.com.ph