NAGLAGUBO ang salog, nahulog si Max gikan sa kutson nga lingkuran, diin sila unang nagka-inilhanay, maulawon kaayo si Max, samtang nawad-an og maayong pamatasan si Berta, tungod sa iyang pag-punay'g pasiatab gyud nga siya ang maong rayna sa teritoryo — ang akong balay, perte niya'g lukso ug dagan-dagan, kay lagi siya man ang nakauna'g puyo ngari.

Sa maong panghitabo, walay gibuhat bisan gamay'g pagsukol si Max kang Berta. Gisud-ong lang niya si Max, nga ga-inatbangay lang sila'g lingkod duha, daw tataw kaayo nga gikan si Max sa arangan nga pamilya tungod kay makita kini sa iyang liningkuran, daw basin mao pod kana ang ilang hagwa, apan ako ray gikuyawan sa maong pinasahing pagtimbaya sa bag-ong amigo o kauban sa panimalay.

Padayon si Berta sa iyang pagkakutihan ug pag-paniid kang Max, hangtud nga nidagan siya, daw dayon iyang gitabunan ang iyang ilong kay basin wa siya kauyon sa baho ni Berta, basin sanglit lagi kay ningdako siya sa pamilya nga naa sa kapit-os sa kinabuhi.

Oras ting-panihapon na sab, aduna silay managlahi nga plato apan pareho lang ang ilang gikaon, kusog kaayo mokaon si Berta samtang hinay kaayo si Max.

Gani, simhuton pa niya ang iyang kaunon samtang si Berta way lingi-lingi, diretso na og kaon, gani, ang mabilin nga pagkaon ni Max tilukon ni Berta, apil tilap pa sa plato.

Bisan managlahi sila'g gigikanan, pareho sila'ng duha nga natudloan kini'g maayong pamatasan bahin sa ilang hugaw, si Max sa "cat sand," apan si Berta puyde ra sa balas.

Human nila'g kaon nilingkod si Max daw hari sa Inglatera samtang si Berta ga-punay'g tuyok- tuyok kang Max, ug kalit iya kini'ng gikabay-an, wala nakapanagang si Max, apan nianang gabhiona wala na kaantos si Max, nisukol na siya ug nahulog si Berta sa salog, kalit nga nidagan si Max ug nitago.

Sayo pa kaayo ang takna nianang gabhiona, hinay-hinay akong gi-abrihan ang telebisyon ug daw nitutok si Max sa maong pasundayag, siguro, maoy naandan ni Max human sa matag panihapon?

Giduka ug gibati nako'g katulogon sa mabugnaw nga kagabhion, nahimutangan taliwala sa syudad nga gipalibutan pa'g lati, apan sa sulod sa akong balay, adunay talagsaong panghitabo sa duha ka binuhat; si Berta ug Max, nga nakatulog silang duha'ng gaatbangay lang sa sofa nga maoy nakapadasig sa akong kinabuhi nga magmalipayon bisan nag-inusara ako sa akong mingaw nga kalibutan.

Gipalong nako ang sugang dagitab, ni-paghot ang iro sa gawas, nidagan ug nisuksok ang duha paingon sa akong ilok, wa na silay lihok, samtang akong gipasagdan hangtud nga nagdulog ug natulog si Berta ug Max, kalit ni-ulan ug nagdalugdog, nag-ginaksanay ang duha, taud-taod, adunay nitingog sa kisame.

Nakapanampit kos langitnong Amahan, "itabun Mo kanamo ang imong way kinutubang gugma ug kalooy."

(Ipadayon sa sunod pang mga guwa)