USA sa mga pinakamakahulugan nga takna sa kinabuhi mao ang pagselebrar sa adlaw'ng natawhan -- gumikan kini ang takna nga atong tumang mapasalamatan ang Kahitas-an sa mga grasya nga atong nadawat, latas sa mga katuigan.

Alang sab sa pipila, matag adlaw ang pagpasalamat gumikan grasya nang daan gikan sa Kahitas-an ang pagmata matag buntag.

Sama ni Oscar Rotante, nga nagsaulog sa iyang adlaw'ng natawhan niadtong Oktubre 19, 2020, sadya silang nagselebrar uban sa mga kabanay ug kahigalaan didto sa Rotante's Residence sa Mt. Apo Street, Central Park Subdivision, Bangkal, Davao City.

Gawas sa mga pamilya ug kahigalaan naa sab ang way-kinutuban nga paghangop sa mga church reverends ug mga pastors nga kaubanan sa simbahan.

Ang nagselebrar, nagpasalamat sa grasya ug sa maayong panglawas nga iyang naangkon gikan sa iyang pagkahimugso ning kalibutan niadtong Oktubre 19, 1956.

Sumala niini, nga ang sekreto sa taas nga kinabuhi, mao ang pag-amping sa kaulingon nga di moabuso, ug ang pagsalig sa Labaw'ng Makagagahom.