PAMPANGA

Garcia: Male, Panandam at Panamdam (The Senses, Hearing and Feeling)

Kapisik

“ING Dyos magsalita ya king kataimikan ning pusu.

Ing pamakirandam ya ing kamumulan ning pamangadi.”

Mother Teresa

“Kanita manigapu ka kanaku at ume ka kanaku

at mangadi ka kanaku, at makirandam ku keka.”

Eremyas?Dangka 29:Sunis 12

(Jeremiah 29:12)

“Ding darapat marok mabibitag la king makasalanan dang pamagsalita

inya sa’t ding alang male atatakasan da ing gulu.

Ibat karing bunga ding labi da ding tau kisna lang mangayap a bage,

at ding dapat ding gamat da magdalang galal.

Ing dalan ding bolang bala makatud para karela,

dapot ding byasa makirandam la king usuk.”

Diparan?Dangka 12: Sunis 13-15

(Proverbs 12:13-15)

“Nganang sinabi, “Nung makirandam kang masalese king Ginu kekang Dyos at daptan mu nung sanu ing makatud karing mata na, nung pansingan mo ring utus na at ding sablang batas, E ku dalan ing sablang sakit a dela ku karing tau Eyptu uling aku ing Ginu, a magpapaldan kekayu.”

Pamaglikas? Dangka 15: Sunis 16

(Exodus 15:26)

"Kanakung pakamalan a kapatad a lalaki at babai, tandanan yu ini:

Balang metung sukat mabilis makirandam, mabagal magsalita at mabagal mimimwa.”

Santyagu?Dangka 1: Sunis 19

(James 1:19)

Ing pamagsalita malyari neng apanasakit ing panandam at asugat ing kapanamdaman. Malyari n’ya mu namang apasaya at apapaldanan ning pamagsalita ing kapanamdaman.

Ing darandaman tamu ating maging bunga king kapanamdaman tamu. Antita mu rin karing aliwang male o senses—pakasuglung la ngan king pusu tamu inya sa’t nung nanu ing dandaman tamu, abau tamu, alasa tamu, atagkil o makatagkil kekatamu daramdaman ning pusu tamu at king pasakdalan—ing diwa tamu’t at itamu anting kaladwa.

Makananu kaya nung ala tamung male at panamdam? Bitasang ala ta’ng kabyebye. Daig ta la pa ring kaladwan o animals at lakwas na ring batu at aliwa pang bage-bage e mangisnawa.

Ding kapanamdaman ilang tanda ning migit tamu kamalitan kesa karing aliwang lelangan kimut man o e kikimut. Ing ari o pekamatas dili kareti ya pin ing isip a tatanggap karing panamdaman ding male–mayap man o marok–masaya man o malungkut. Iti ing makamalit o maka-perceive karing miyayaliwang panamdam—darandaman, akakit, alalasa, asasalat at aiisip.

Anak at matwa deti ring magkalub king tanda ning bye kekatamu ngan at balu ta man o ali ila ring daralanan ding segana-ganang panamdam tamu ngan. Mayap o marok daranasan tamu uling antita ing kalikasan nig bye keti king labwad.

Makanyan man ing male ning panandam yang mumunang diling kasangkapan ning belwan para kekatamu ngan at ya mu naman ing tawling-diling mitagan karing male o senses angga king tawli tamung inawa. Ding aliwang male milako na la ngan upaya at gamit dapot ing panandam yang mandatila angga king wakas.

Pauli ning katutwang ita, ing panmdam yang maging tawli mu namang malyaring luban ning pakalulu ning Apung Ginu uling kapamilatan da ring balugbug a tatanggap panandam—malyari tamu la pang dandaman ding Nwan a Lagyu ning Ginu agya mang makarate ta na king pagkeran nung nu ta kagisanan tawling inawa.

Ing panandam yang magi tamung talatanggap king panamdam a lugud ning Apung Ginu kekatamu king penandit ning tawling inawa o karing Nwan nang Lagyu a maging kalawatan tamu bang makauling paukyat king Keyang kayaryan.

***

Dake Talabaldugan:

1. malabno (panguri) kulang king dayuput, maladanum mu. English - dilute, diluted, rarefied, runny, watery, weak, thin, lacks thickness. Alimbawa king pamangamit: “E makatud pangalutu ing sigang nung malabno uling mangabaldugan itang kulang ya bulug a gandus ampong labanus.”

2. malabsa (panguri) kulang king dayuput, maladanum me masalese pangasangkap, malabno o miparakal pangadanum, inya matbud. English - insufficiently mixed as in cement mix or cooking of cakes or cookies. “ Mipalabis ing sinamut nang danum Atu inya mimwa ya i Dudik uling malabsa ing panyamyentu da keng bale gagawan da.”

3. malagu (panguri) misnang legwan, manayun akakit, matimyas, masanting. English - beautiful, pretty, attractive, good-looking, pleasing, alluring, lovely, appealing, delightful, graceful, dazzling, fasciating. Alimbawa king pamangamit: “Malagu ya man ing babai nung masura ne man ugali daig ne pa ing asang malanam alang bisang sali.”

4. malalam (panguri) baligtad ning mababo, e malyaring mitaruk. English - deep, cavernous, gaping, yawning, unplumbed, bottomless, fathomless, immeasurable, sunk, submerged, abysmal, deep-seated, immersed. Alimbawa king pamangamit: “Alang malalam a ilug keng byasang sumungab, dapot alang mababong sapa keng e byasang kawe.”

5. malaman (panguri) kisna, mipnu, dakal laman. English - filled, brimming, brimful, overflowing, crowded, overcrowded, packed, crammed. Alimbawa king pamangamit: “Makakabsi la tagana deng mais nung malaman la agyang makametung ka mu miras na kang apunan e ka pa dumanup.”

***

SADYANG GAWI DA RENG KAPAMPANGAN

Marimla na ing panaun pauli ning amyam inya sa’t manyaman milup sabo ampong mangan lelut agya mang malagad na la mu ngeni ding maglelut o manyampelut uling keraklan alus instant noodle soup namu ing lulutu da ring sibabale nung marimla at bisa lang mikapali dungus.

Sadya maglelut la reng kabalen. Nung e lelut mais lelut balatung o agyang lelut mung biluganan ditak a gule kabud. Munta ka kareng kamaganak mu, pisan mu o apu mu saguli makapaglelut la uling tambing lang atin pambulug nung ala la mang gilingan ampong kudkuran ungut para keng lelut pigan mais o lelut pigan balatung. Kadatuk ing lelut keng maragul a silyo tugtuganan da pang kapasla-paslang pigang ungut anting dagdag pampalinamnam.

Kasalungsungan, paritak na lang paritak deng maglelut inya sa’t e malaut keng mapilang banwa mu makalingwan na ing sadyang gawi tamung pamaglelut.

***

PIGAMPA: Ing Kapisik manalig yang misubling pasibayu ing lagablab ning legwan ning Kapampangan kapamilatan ning pamipasigla king keyang Kalinangan—ding keyang dalit, kawatasan, amlat at miyayaliwang kapaglalangan.

PARASAN: Pagnasan na niting ing paralan ning panyulat at sablang dake ning Kalinangan tamu a telukyan ding pipumpunan yang sukat mataluki at miparangalan kapamilatan ning pamangamit kareti at aliwa ring karing dayu at salungat a paralan dang dela keti Kapampangan.

Malyaring sumulat king garciakragi@yahoo.com para karing kutang o munikala.


VIEW COMMENTS
DISCLAIMER:

SunStar website welcomes friendly debate, but comments posted on this site do not necessarily reflect the views of the SunStar management and its affiliates. SunStar reserves the right to delete, reproduce or modify comments posted here without notice. Posts that are inappropriate will automatically be deleted.


Forum rules:

Do not use obscenity. Some words have been banned. Stick to the topic. Do not veer away from the discussion. Be coherent. Do not shout or use CAPITAL LETTERS!