Pipila ka mga oras una sa kamatayon ni Los Angeles Lakers legend Kobe Bryant, nabuak ang iyang rekord sa laing Lakers superstar LeBron James nga ikatulo sa labing daghang puntos nga nahipos sa usa ka magduduwa sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA).

Si Bryant miretiro nga nakatigom og 33,643 ka mga puntos apan bisperas sa iyang kamatayon niadtong Enero 27, 2020, nalabwan siya ni James, kinsa nakatigom og 33,655 ka mga puntos niadtong higayuna.

Gipasabot ni James sa wala pa nipanaw si Bryant, naka-congratulate pa kini kaniya pinaagi sa usa ka mensahe. Suod nga managhigala sila si James ug Bryant. (ESL)