Sa taudtaod na nakong pagtuon ug pagpanarabho, sari-sari sab ang mga batasan sa mga tawo nga akong nasugatan. Diay akong ipa-ambit nga mga inamigong pahimangno aron padayon ang pagsinabtanay sa usag-usa.

Ayaw kalimot pagpasalamat sa mga tabang nga imong nadawat, ma dako ug gamay nga kalihukan o grasya. Kung naa kay kaatubang nga kaistorya, ayaw dungana sa paggamit o chat sa imong telepono.

Kung napigado ka unya nakahuwan og kantidad (ma dako ogamay) bayri gilayon imong utang kung makakwarta unya ayaw huwata nga singilon ka pa.

Ayaw sab sagunsuna imong tawag sa telepono kung di ka dayon matubag kay posibling busy o dunay laing ka estorya o gibuhat imong gitawgan.

Pagbaton og kaikog. Kung naay mamangka nimo og kaon (paniudto o panihapon), ayaw intawon pag-order og mahalon kay di biya ikaw ang mobayad. Kung mahimo sila maoy imong pa-orderon o papilion para nimo.

Kung makisakay ka og taxi o pampublikong sakyanan unya gibayran ka sa imong parte sa pamelite, sa sunod ninyong kauban pagsakay, pagboluntaryo nga ikaw na say mobayad.

Kung naa kay nahibalag nga higala unya dugay na nimong wa makita, ayaw pangutan-a sa ilang edad, posisyon, o gidak-on sa sweldo gawas kung sila mismo maoy mo una og hisgot.

Kung ang imong kauban mohisgot nga mobisita o makigkita sa ilang doktor, ayaw pangutan-a kung ngano o unsa ilang sakit. Tubaga lang hinuon og ingon nga ‘ok’ unya panghinaot nga unta maayo ra ang

tanan gawas kung sila mismo ang mo buluntaryo o mo una paghisgot sa ilang sakit.

Ayaw paghisgot sa imong mga bahandi o kadato kung ang imong ka-atubang nanaglisod ang kahimtang o kabos kay insulti kini para nila. Sama ra kung ang imong hisgutan mahitungod sa kapait sa kaminyuon kung ang imong mga ka-atubang puro single o maghisgot ka mahitungod og mga bata unya ang imong kakubabildo way anak o di maka-anak.

Sa sunod Sabado akong sumpayan og dungagan paghisgot ang pagbansay-bansay sa mga maayong pamatasan.

Happy Valentines!