Sa miaging Sabado, akong gihisgutan ang mga inamigong pahimangno nga makatabang pagpalambo sa relasyon di lang sa pares, kabanay, higala, kauban lakip ubang tawo bisag bag-o o di kaila.

Akong sumpayan kadtong maong lindog aron modaghan pa ang mga maayong pagtulon-an nga mabansaybansay sa bagang katawhan.

Kinaiyaha ang pag-abre sa portahan para sa tawo nga nagsunod nimo, mga lalaki o babaye, bata o edaran kay seguro ko nga daghang modayeg kung imo kining buhaton. Gawas pa nagpakita kini og maayong pamatasan ug pagtagad ngadto sa uban.

Respetohi ang prinsipyo, bagbati o opinyon nga gipadayag sa uban bisag di ka motuo, mobilib o mosunod. Hatagi sila og panahon nga makapagawas sa ilang mga pulong ug huna-huna og ayaw pakganga o koreksyuni kay way sakto o sayop kung opinion o pagbati ang hisgutan.

Kung naay nagkukabildo, ayaw panal-ot o panapaw sa estorya kay bastos kini. Huwata una nga mahuman sila una ka mosabat aron dunay pagsinabtanay. Ayaw sab ipamugos ang imong mga suhistiyon o huna-huna kung kini di nila paliton. Pagkat-on og huwat sa imong turno.

Kung naa kay gisungog o gikumedyahan unya wa siya ganahi o na-uwaw sa imong mga gipanulti o buhat bisag kataw-anan pa, undangi gilayon og ayaw na usba.

Kung naay ka estorya, ihatag imong atensiyon niya unya ipadaplin usa ang imong telepono. Mas maayo nga tan-awon nimo siya sa iyang mata kung makigkukabildo kay ang pasabot ini interesado ka nga maminaw niya.

Ug wa kay laing masulti nga nindot o maayo, mas bali pang maghilom kaysa makasulti og bati o makapanaway. Tak-uma ang baba aron di makasala.

Mind your own business. Kung duna kay makita o madungog nga sukwahi sa imong paminaw, palayo. Ayaw pagpanghilabot sa mga butang nga wa kay labot o apil.

Sa katapusan, kung motabang o manghatag man ugali, buhata kini nga kinasing-kasing ang tumong di publicity maong di kini kinahanglan ipatik sa mga pamantalaan o kuhaan og hulagway , ipanibya o i-post sa mga social networks.