Daghan ang nakabasa, miuyon ug mibahin sa akong lindog sa miaging Sabado maong naingganyo ko pagsumpay sa akong kukabildo mahitungod sa pagdisiplina sa mga bata.

Naay daghang mitampo sa ilang mga personal nga sugilanon ug kasinatian paglahutay sa pagpadako sa ilang mga anak nga mahadlukon sa Makagagahom.

Kini maoy ilang gipangsaysay nga sa akong tan-aw makatabang pagdisiplina sa mga bata:

Numero uno kining pagmodelo sa pagpangayo og pasaylo kon nakasala ug pagpasaylo sa mga nakalamas kanimo. Sayon ra kining isulti pero lisud buhaton. Apan kon imong bansaybansayon imong kaugalingon, sa ngadtongadto maanad ra.

Way exempted ini kay kitang mga ginikanan nakahimo sab og daghang kalapasan ngadto sa laing tawo ug mismo sa atong kabanay. Kon atong unhan pagpangayo og pasaylo, segurado ko nga mahumok ra sab ang kasing-kasing sa makadawat ini. Ang resulta magaan ang paminaw sa matag-usa.

Dunay panahon nga motukar ang sapot o magmanya ang bata labi na kon di kini makapahungaw sa gibati. Kon kini mahitabo, ayaw dapati o syagiti pagbalik. Hinuon, paminawa aron makapaguwa sa iyang negatibong emusyon. Kalmaha imong kaugalingon unya dak-a imong dunggan sa pagpaminaw ug dughan sa pagsabot. Likayi ang paghusga.

Ayaw pagmakuli og halok o gakos kay dako kini og matabang pagpasabot sa bata nga wala siya mag-inusara kay naa ka kanunay sa iyang kiliran nga kasandigan sa kalipay ug kasakit.

Pahati og oras pag-apil sa mga kalihukan sa bata labi na sa eskwelahan sama sa pagtungha sa parents-teachers meetings o kaha mga kalihukan kay kini makahatag nila og dakong garbo.

Ayaw pagpalingpaling sa imong desisyon unya seguroa nga kon mosaad man gali, imong paningkamutan nga matuman ang imong mga panaad aron di mangluod.

Kada panihapon, himoa kining panahuna sa pagkukabildo sa mga nanghitabo sa matag banay anang adlawa.

Labaw sa tanan, magdungan og ampo kay matod pa bitaw sa panultihon, ‘the family that prays together, stays together’.