Ubay-ubay na sa akong mga kaila ang nagbungol ug nanag-away tungod lang sa post nga nabasahan sa social media (twitter, Instagram og Facebook) . Duna say mga relasyon nga nangabungkag tungod lang sa pasaway ug way hinungdang posts nga nabasahan o ngil-ad nga picture nga nakit-an.

Sa akong lindog, ipa-ambit mahitungod sa maayong pamatasan (etiquette) ug mga do’s and don’t’s sa social media:

Una, ayaw pataka o pagbuot-buot og ‘tag’ sa imong kaila o higala kung way pagtugot gikan sa tagtungod (labi na kung group picture) kay basig makabutang kini nila sa negatibong sitwasyon o kahimtang (ma dautan o maka-uwaw).

Ikaduha, ayaw pagyaw-yaw o pamalikas mahitungod sa imong trabaho, boss o kompaniya sa social media. Naa nakoy nakita nga pipangtaktak sa ilang trabaho tungod kay nangunay og panaway mismo sa kompaniya nga iyang gipamugasan. Di sab maayo magyaga-yaga, paka-uwaw, panaway o panghadlok sa katrabaho kay mahimo sab kang makiha ini.

Gani di angay maggamit og social media panahon sa ting-trabaho kay gibayran biya ka sa kompaniya para manrabaho nila maong di ko kabasol sa imong amo kung mataktak kay nagpabuyag o nagtuman sa sayop nga gusto.

Ikatulo ayaw pasubrahi og post (bisag unsa na lay mahuna-hunaan hasta ang panagdulog ug pangasilyas) i-apil unya diyot-diyot ilis og hulagway hasta ka 10 ka beses sa usa ka adlaw. Tagai sab og panahon imong mga followers sa pagginhawa. Mao sab ni rason nganong i-unfollow o I block naka kung mapul-an ang imong fans.

Ayaw sab ipamugos nga ‘i-like’ kanunay ang imong mga posts para ka ma popular. Sila mismo nga nagsunod nimo ang magbuot. Ninduta hinuon imong mga ipang post aron daghan ang madani pagbasa.

Katapusan, ayaw ipang-ladlad ang imong hugaw ug problema sa social media kay seguradong negatibo ug pistahan kini sa makabasa. Kung subra ra sab ka vocal sa sentiment, posibling ma-irita ang mo basa unya i-unfollow o block na hinuon ka.

Ato kining sumpayan sunod natong kukabildo.