Daghan ang mi-react ug giganahan sa gihisgutang lindog niadtong niaging Sabado maong akong pun-an ug sumpayan paghisgot ang mga ginadili kon mogamit sa mga social media sama sa Facebook (FB), Twitter ug Instagram.

Diay dugang nga mga maayong pamatasan kun etiquette kon mag-gamit ini:

Way personalan. Ayaw dibdiba o ka konsinsya, kasuko o huna-huna og dautan kon dunay mabasahan nga sukwahi sa imong pagtuo o prinsipyo labi na kon di ka segurado nga ikaw maoy gitumbok ini kay abi pa lang nahangan ka, gawas kon kini tinuyo o gidiretso paghisgot og hugaw-hugaw ang imong ngalan ug pagkatawo.

Kining ingon ani nga panaot o pakauwaw mahimong magamit nga ebidensiya batok sa nag-post kay gisibya o gimantala man kini sa kahanginan (online) unya mabasahan sa kadaghanan bisag asang su-ok sa kalibutan.

Ayaw pagsegi og padala o forward anang mga chain letters sa inbox o messenger.

Ayaw sab pagbuot-buot og “add” sa imong higala sa group account kon way pagtugot sa tagtungod.

Og naay mangimbitar unya makig-amigo nimo, ayaw dayon dawata kon di nimo kini masusi labi na kon di familiar kay daghan kaayong mga mangingilad nga nag-atang lang kon kanus-a ka nila masud sa ilang bulsa. Daghan na kong mga higala nga nabiktima ini. Gani ang uban nailad ug nakawatan og dako-dako nga kantidad.

Kon wala sa picture, ayaw pataka og tag. Ang uban mang-tag og tuyo para mangintriga ug magpasuya.

Ayaw iladlad ug isiyagit imong mga personal nga problema ug kasuko sa social media kay di kini makatabang nimo. Mosamot hinuon kay daghan namang mangumentaryo ug mohuwis sa imong pagkatawo.

Ayaw sab kaayo pasubrahi ang pag-share sa imong personal nga mga bahandi, kalihukan, awards o detalye sa imong pagkatawo kay maka-irita kini sa makabasa. Ang mahitabo, i-unfollow, i-unfriend o i-block na hinuon ka.

Katapusan, ayaw pakiluoy og hangyo og suporta aron lang modaghan ang imong followers. Hinuon, ninduta imong mga ipang-post aron daghan ang ganahan ug mosunod nimo.