Samtang nagpadayon pa ang pagpanakod sa mangtas nga Covid-19, daghan sa akong mga higala diri sa ato ug sa gawas ang nakahuna-huna pagpabuhat sa ilang Last Will and Testament agi’g pagpangandam kay kuno di ra ba matag-an ang panahon kung kanus-a ta mo-expire o bawion na ang atong hinuwamang kinabuhi.

Matod sa akong edaran nga iyaan nga si Bebe, “Life is short” busa angay natong unahon pag-atiman atong panglawas, mangita og paagi nga maglipaylipay og labaw sa tanan magpalayo sa stress.

Kini maoy iyang mga simpling tambag nga mahimo natong sundon.

Pinaka-nang sikreto ang kanunay nga mangatawa. Ang tawo nga magsige og katawa malipayon unya mabatan-on pa gayod ang hitsura. Busa, kuyog niadtong imong mga higala nga hingatawa o makapakatawa nimo og buhii na tong uban nga magsige og mug-ot, reklamador, palaaway ug way kalipay aron di ka matakdan sa ilang negatibong kinaiya. Ang kanunay nga pagkatawa makabata di lang sa hitsura kundi sa kasing-kasing sab.

Sunod, ipatukar o paminaw sa imong mga paboritong tulumanon, sonata o kanta . Gawas nga mabansay-bansay nimo ang kahibalo sa pagkanta, mosamot pa gayod og kanindot ang imong tingog.

Ayaw daginuta ug paningti ang mga gagmay’ng butang nga way pulos og di-angay usikan sa imong kahago, emosyon ug panahon.

Pangita-i og oras pagpanawag ug pagpangumusta sa imong mga pinangga o mga higalang dugay na nimong wa makukabildo.

Bisitahi imong mga paryente o higala nga tua sa layo ug dugay na nimong wa makita.

Ayaw hikawi imong kaugalingon sa pagmahal. Ipakita ug ipadayag imong tinuoray nga gibati aron di mag-umido ang imong dughan unya way pagmahay.

Biyahi ma duol o layo, ma bukid o dagat aron maka-hanggap og preskong hangin ug ginhawa og lawom.

Palayo sa “haters” kay kini sila way mahatag nga maayong pagtulon-an ug ehemplo sa imong paglambo.

Padayon sa imong mga dagkong damgo ug hinayhinaya pagkab-ot ang imong gipang-mithi ug gustong padungan.