Samtang nagpadayon ang lockdown sa ubang lugar tungod sa Covid-19, daghan sab ang nagkalingaw sa pagpananom maong namugna ang titulo nga plantito o plantita alang sa tawo nga mahilig og mga tanom.

Hinuon, maayo, nindot og daghang benipisyo ang makuha ining pauso kay gawas nga makapabugnaw ug panindot kini sa palibot, makahatag sab kini og lab-as nga pagkaon, tambal og hangin.

Maayo sab kini nga therapy pawala sa kapuol sa inadlaw nga tulumanon ug stress. Gani, ang uban nga nawad-an og trabaho nakaginasiya sa pagpaninda ini.

Bisag unsa kini kalingaw, di malikayan ang mga kakuliang sama sa pinaakan sa mga insikto ug mananap nga nagpuyo ining mga tanamang gikalingawan.

Unsa may angay nga buhaton ingkaso mapaakan ini?

Unahon nato ang pinaakan sa buyog o putyokan. Kasagarang manimalos ni sila kung ang ilang pinuy-anan mahilabtan. Ang mapaakan ini makasinati og sakitsakit, katulkatol og pamurot sa pina-akan nga parti sa lawas. Ang uban nga magrabihan sa allergic reaction sa hilo (venom), delikadong makabsan sa kinabuhi kon di madali og tabang o ma indyeksiyunan og epinephrine.

Sa tanang mga insekto kini rang buyog ug putyukan ang magpabilin sa ilang pa-ak maong pangita-a dayon kini unya tangtanga o i-scrape ang nagtangag nga pa-ak nga dunay hilo gamit ang gahi ug nipis nga plastic sama sa credit card o ID.

Human, sabunan ug hugasan gilayon sa nag-agas nga tubig ang pina-akan dayon dap-ilan ang pina-akan og pinutos nga ice sa plastic bag nga pinutos sa labakara mga 20-minutos unya padayong obserbahan og mga 30 ka minutos. Kung ugaling mo grabe o dunay allergic reaction, dad-on gilayon sa pinakaduol nga tambalanan.

Mao sab gihapon ang buhaton kung mapaakan sa makahilong kaka (spider) o tanga (Scorpion). Kasagaran mamula ang parti sa pina-akan. Mailhan kung daghan kini og hilo kay ang mapa-akan makasinati og labad sa ulo, hilanat, pagsuka, tumang sakit sa pina-akang bahin, pagpaminhod sa kaunuran, ug maglisod sa pagginhawa.