Nahimuot ko nagtan-aw sa nagkukabildong magtiayon sa pikas lamisa sa restaurant nga among gikan-an, di pa lang dugay, kay gisapot ug nagpanlingo ang bana nagtan-aw sa daghang mahalong gipang-order ang iyang asawa

Dali siyang gisupo ni misis pag-ingon nga ‘tiguwang na ta, kanus-a pa man diay ko nimo patilawon og mga lamiang putahi kanang wa na koy ngipon i-usap o laway sa tilaok para itulon?’

Nakapahiyom ko kay para nako may punto biya si misis kay tuod man way usa nato ang makatag-an kung anus-a atong expiration date dinhi sa yuta. Kita tanan mga temporaryo rang nanimuyo sa kalibutang atong hinuwaman sa kahitas-an.

Unya kung bawi-an na ta sa kahitas-an sa atong ginhawa, kining tanan natong kabtangan, sapi og bahandi di nato madala sa atong pagpanaw sa dayon.

Busa di maayong pasubrahan ang ka-kuripot. Gastuha imong tinugom sa dapat nga imong gastuhan. Palita imong gustong butang nga makapalipay nimo, kaon sa imong mga paboritong pagkaon (basta di lang sab pasubrahan) unya biyahe sa mga lugar nga imong gustong suruyon.

Ipang-hatag o i-donate na imong mga subra niadtong labaw nga nagkinahanglan.

Ang mga pagdayeg o mga tamay di na nato madungog o masinati kung kita mobalik na sa pagkaabo unya ang panahon sa paglipay-lipay sa kalibutanhong butang mahuman na sab.

Ayaw patya imong kaugalingon sa pagpanrabaho para lang duna kay ikabilin. Ibalansi imong oras unya ayaw palabi og huna-huna sa dangatan sa imong mga anak kay kini sila duna say kaugalingong destinasyon unya maningkamot ra sab ni sila sa pagpanikay-sikay aron mabuhi. Hinuon, imong buhaton atimana, pangga-a, og higugma-a ni sila nga way limit.

Ayaw ibaylo ang imong maayong panlawas sa kalibuntanhong bahandi kay ang sapi di makapalit og kinabuhi.

Ayaw sab palabi og pamalit og yuta o mala-mansion nga balay kay mao na hinuon kini ilugan ug awayan sa mga nahabilin.

Katapusan, kat-uni pag-ihap ug pasalamat ang mga grasya nga nadawat kada adlaw nga ikaw nakamata og nagginhawa.