Ang akong hisgutan karon mahitungod sa surrogate pregnancy (ang pagpaturok, pagpabuhi ug pagpadako sa bata gamit ang balay-bata (uteros) sa laing babaye hangtod kini ipanganak.

Kumon kini sa mga tubig-tubigan o mga artista nga di maka-anak kay masakiton, dunay depresnya sa uteros o di ganahan madaot ilang figure maong mobayad na lang sa mosabak sa ilang anak.

Duna sab koy Italiano nga amigo sa una, ato lang itago sa ngalan nga Pepe, ang nagpakitabang kung unsay iyang angay buhaton kay human siya mibayad og mahal para ipakatawo iyang pusosong anak, gi-hostage naman hinuon kini sa babaye ug gipangwartahan kay nagmagahi naman kining ihatag ang puya human nahimugso kay lagi nahigugma na kuno siya sa amahan sa iyang gisabak.

Gilisudlisod ug gihadlok pa siya nga patyon ang bata kung ipugos kini niya pagkuha.

Ang ka-alaot kay way klarong papeles o dokumento nga napakita si Pepe nga nagmatuod nga iyaha ang binhi nga gisabak. Matod niya way pakighilawas nga nahitabo kay igo ra mang gi-inject sa balay bata ang embryo gikan niya isip sperm donor unya na fertilized sa itlog sa babaye nga egg donor sab.

Matod ni Pepe, maayo ilang sabot sa pirmiro. Gani iya mang napatukuran og balay, gipamalitan og mga appliances og gipa-eskwela ang ubang mga anak sa babaye nga napa-angkan na sab ka 2 ka beses.

Human sa makuting DNA (Deoxyribonucleic acid) test nahibaw-an ang tinu-oray nga ginikanan sa bata. Atubangan sa abogado gipasabot ang babaye ug iyang ginikanan sa sitwasyon, nga wa say kalibutan aning surrogate pregnancy, unya di motu-o nga way pakighilawas nga nahitabo sa langyaw ug sa ilang anak.

Tungod kay na depressed human kini nanganak, naabtan sab sa akto nga ilabay unta sa babaye ang puya mismo sa bintana sa ospital. Kini nakatabang sa paghatag og pabor nga desisyon ngadto ni Pepe.

Human sa pipila ka beses nga pagsabot-sabot apil ang puno nga dakodakong kantidad sa iyang pagsabak, nakuha ni Pepe sa dayon iyang anak og nadala sa Italya.