Usa ka higayon, dihang nikuyog ko sa akong kanhing amo nga Tagalog nga midiskurso mahitungod sa mga serbisyo ug programa para sa mga kabus, iyang gibalikbalik paglitok ang pulong nga ‘pobre ug kapobrihon’.

Ako ug ang akong kaubang maniniyot nga nakadipara mihunghong niya sa di paglitok sa pulong nga pobre kay kasagarang naa sa ubos nga hut-ong sa katilingban gil-asan ug mainsulto ini kay di kadawat.

Dali niya kining giilisan og pulong nga kabus unya didto nakita nako nga miyango-yango og mi-uyon na ang mga naminaw.

Hangtod karon di daling madawat ang pulong nga pobre kay bisag kabus, dato man sab sa paghigugma, maayo ang panglawas ug relasyon.

Ngano man kaha nga hangtod karon daghan man gihapon ang nagkabikusbikos sukad pa sa una nga wa pa moabot ang Covid-19 nga maoy mipasamot sa sitwasyon?

Lainlain ang mga tubag nga akong nakuha.

Ang usa miingon ‘ang-ang kay wa man matagam nagsegi og panganak, way Family Planning.

Tinuod kung pusotpusot ang pagpanganak unya usa ray nangita, lisod gyod ang kahimtang kay pila gud ka baba ang pakan-on gawas sa ubang mga hiniunang panginahanglan sama sa balay, sinena, og sangkatutak nga binuwang bayranan (renta, tuition, tubig, gas og suga).

Ang usa sab miingon, kay sige man gud og pangutang para makapalit og lechon pang-party bisag nagkamang na sa kalisod kay way ikabayad.

Para nako, angay tiguman ang mga moabutay nga espisyal nga mga okasyon aron di na mangutang. Mas bali pang way lechon basta wa lang say daghang utang

nga nagtangag. Ang labing ala-ot kung mas daghan ug dako pa ang utang kaysa binuwang kita.

Ang usa misabat sab og ingon nga bisag way klarong pangita magsegi gihapon og kaon sa gawas o palit og mga mahalon o branded bisag wa kinahanglana maong way tinigom unya ka-5 pa mokaon kada adlaw.

Miingon sab ang usa, di-kabalo mo budget . Tungod sa kaambisyusa ug suyaon, kab-uton gyod ang langit para makapalit sa luho ug bisyo.

Ang na-igo ayaw kasuha ha?