ANG mga higanting social media sama sa Twitter, Skype, Instagram ug Facebook ug ang internet dako og epekto sa atong pang adlaw-adlaw nga mga tulumanon kay hastang mga tinun-an ug mga ginikanan napugos pagkat-on ug gamit ini tungod sa online nga transaksyon sama sa pag-eskwela, pagbaligya ug pagpamalit, pag-deposit og tseke sa bangko o pamayad.

Gawas ini, dako kini og natabang sa natad sa komunikasyon kay bisag asa ka pang suluka sa kalibutan, paspas ug sayon ra i-kontak ang imong mga kabanay og higala. Di parehas kaniadto sa telegrama ug suwat pa ang gigamit nga maabtan og siyam-siyam una pa mabawsan imong suwat.

Sa laing bahin, duna sab kini bati nga mga epekto sama sa pagkaylap sa fake news nga way klarong tinubdan og cyberbullying.

Matod sa SWHELPER, kining mosunod maoy mga positibong epekto sa labing importanting naimbento sa 21st century:

Labing una ang paspas ug sayon nga komunikasyon. Sa tabang sa social media ug internet sama sa Facebook ug WhatsApp, sayon, barato og paspas ng makakonektar sa tuyo nga di na kinahanglang mogasto pagbiyahe. Ang uban sab makabaligya ug makapalit pina-agi sa social media.

Unya kong mobisita sab sa doktor para mangonsulta, di na kinahanglan pang personal nga mag-atubangay kay virtual ra man kining mahimo.

Bisag magklase, di ka na kinahanglang mag-uniporme ug mobiyahe pa kay diha ra man mismo sa balay ang klase.

Di na sab mingaw ikumparar sa una kay bisag unsang orasa maka-Skype o FB mesenger ra man ka sa imong mga minahal.

Ang ka-apan lang kay wa nay privacy ug confidentiality. Gani, ultimo sa pagpang-recruit, matintal paglili ang mga kompaniya sa imong FB account para masuta imong background. Hasta gali mga counselor ug therapist mangispiya sab sa estado sa ilang kliyente pina-agi sa mga social networks.

Ang kadaot sab kay naay mga cyberbully nga manaot sa ilang kontra pina-agi sa pag-post og mga ngil-ad, bastos og hilas nga mga pulong ug hulagway pagpanaot sa uban.