NANGINSULTO si Vivian (tinuod ngalan gitago) kay nauwawan man dihang gibalibaran sa iyang kauban nga si Ben ang iyang gipamaligya nga libro.

Tubag ni Ben, ‘ako unang konsultahon si misis kay di ko ka desisyon og palit kung way pagtugot sa akong pares.’

Gikataw-an ug giyagayagaan siya og samot ni Vivian kay lagi kuno under the saya kay bisag gamay ug baratong butang ang paliton, kinahanglan pang konsultahon si misis.

Giinsulto hinuon siya og tubag ni Ben, ‘di sa ingon nga di ko ka afford og palit ana apan agi’g respito sa akong asawa, mangunsulta gyod una ko kay ang akong kinitaan amo mang duha ug para sa among pamilya.

Nakadayeg ko ni Ben og naka ingon ’Sana All’ kay tinu-od man ang magtiayon angay kanunay nga magkonsultahay agi og pagrespito sa usag-usa.

Ang respito dako og matabang pagpahimsog sa relasyon di lang sa managti-ayon kundi sa mga anak sab ngadto sa ginikanan, mga kauban sa buhat o managhigala.

Unsaon man pagpakita ang respito?

Pagpaminaw sa usag-usa nga way pag-panghusga ma hitsurta, pagkatawo o batasan.

Abri, tim-os ug matinud-anon nga komukasyon pagpadayag sa gibati bisag unsa nga paagi ang gamiton, masulti o suwat.

Paghatag og balor o importansiya kung unsay gibati o bation sa uban lakip iyang mga panginahanglan.

Ayaw pagdiritso og panaway o komentaryo nga way huna-huna kung masakitan o mahi-ubos ba ang nakadungog nga tagtungod.

Angay hinuon tak-umon ang baba unya panaminan ang kaugalingon una mobuhi og mahait nga mga pulong o buhat, sahi pa ikaw maoy buhatan sa ingon, di ba?

Kasagaran sa mobuhat ini mahadlok nga maoy libakon maong mag-una-una hinuon og panlibak.

Paninguhaa kada adlaw nga duna kay masulti nga nindot o maayo ngadto sa uban unya kung bati ipadaplin lang una ug tak-umon ang baba.

Di ka sakto o sayop sa tanang panahon, busa pagkat-on nga makigkompromiso.

Suportahi ang interes, kalingawan o damgo sa imong pares o mga higala imbes maselos kay kita tanan dunay kaugalingong dalan nga tadlason.