NAINGANYO ko pagsuwat ining lindog kay di na maihap ang akong mga kaila ug higala nga nanagbuwag bisan pa man sa gidugayon sa ilang relasyon ug panag-ipon.

Sa artikulo nga akong nabasa sa ‘Fearless Soul’, normal ra unya di ikahibulong nga mag-away o magsumpaki ang magtiayon kay kadtong wa makasuway ini posibling naay usa nila nga nag-umido ug naglungotlungot na sa kahiubos, kalagot og kasuko apan wa lay tingog para makapadayag ini.

Hinumdumi una makigrelasyon, pili-a pag ayo kung unsa ug kinsa ang imong gustong maka-uban sa kahangturan, kasakit ug kalipay. Ayaw gayod pagsulod sa relasyon tungod lang kay di ka gustong mag-inusara, lonely o napara ka sa sungog sa imong mga higala.

Kung dunay lalis o away, bansaya ang pagpaubos ug pagpangayo og pasaylo bisag kinsa pa ang sad-an. Ayaw bagta ang kalayo sa kalayo. Kung kita tinu-oray nga nahigugma sa atong pares, duna gayoy panahon nga ila tang mapasakitan o kita makapasakit nila, bisag wa kini tuyoa o damha. Ang pagpaninguha sa managpares pagpa-uli sa relasyon diin andam ug tagana ang duha nga magpinasayloay og magbag-o dako og matabang pagpabalik sa maayong buot.

Ayaw balikbalika ang mga isyu nga nangagi na, ma bati o sakit nga kasinatian, nga murag gubang plaka kay makasamot kini og sugnod sa away. Ilubong na ang nangaging kagahapon aron makairog ug maka-move-on sa dayon.

Sunod kining komunikasyon. Matod pa sa mga nag-una sa duyan ang komunikasyon yawe sa pagsinabtanay. Dako kini og matabang pagpalambo sa relasyon kung ang managpares abri sa ilang dunggan ug dughan pagbati sa usag-usa labi na sa ilang pagbati, mga panginahanglan, kahingawa og kahadlok.

Busa ayaw pagmakuli og tago sa imong tinuoray nga gibati aron di kini mo ulbo ug mo kayo. Kung ang imong pares gustong makig-estorya, ayaw pag walk-out o hikawi sa pagpaminaw. Unya ikaw sab ayaw sab ayaw pagmakuli pagsulti sa imong mga sentimento aron makapahungaw og padayag sa nagrigor nga pagbati.