DI pa lang dugay, nagkabuang ang fanatics sa social media sa tibuok kalibutan labi na adtong sumosunod ug tiggamit sa popular nga Facebook (FB) dihang kalit ug diriyot kining nawala sa kahanginan.

Sarisari ang mga reaksyon, dunay nabalaka, naguol, nasuko, nakulbaan, nahingawa, nahadlok og ang uban wa gani katulog.

Sa artikulo nga sinuwat ni expert researcher nga si Kristina Hallet, Ph.D., ABPP, nga gi-uluhan og 12 Ways Social Media Can Affect Relationships, From Research and Experts, Kining social media dunay positibo ug negatibong epekto sa relasyon.

Bisan tuod og daghang makuha nga tips, estorya o pagtulun -an sa mga posts kung maghisgot og relasyon, kasagaran ini puro gipang koloran, gipangpun-an og gipanindot na nga estorya maong di na matinud-anon.

Dako ang posibilidad nga ang nagtan-aw o nagbasa ini , naingganyo sa pagsunod unya mura na hinuon og nagpuyo sa pantasyang kalibutan nga puros happy ending sama sa mga salida o telenovela nga layo ra sa tinuod.

Tungod sab ini motaas ang expectation o pagtan-aw sa pares kay kab-uton man hinuon ang langit para maabot ang gipangandoy nga ideal partner. Ang ending kasagmuyo sa kaugalingon o sa kapikas kay di man haom sa nakita o nabasahan.

Samtang ang uban maselos kung makakita sa sitwasyon labi na mga romantic posts, nindot nga kalihukan o makabibihag nga hulagway dayon kini og tandi sa kasamtangang sitwasyon.

Mao sab kini makaingon sa selos ug insecutity. Magpunay na lang og scroll panan-aw sa mga posts sa partner o sa iyang mga kalihukan. Ang uban makakita na gali og picture nga lain ang katapad magduda ug magsuspitsa na nga dunay laing gibathala maong mag-away.

Ang uban sab nga makakita sa kahayahay ug ka-anindot nga kinabuhi sa uban mosamot ka insecure ug kaluya unya di na hinuon makuntinto sa kasamtangang nahimutangan.

Makapapaminus sab kini sa panahon para unta sa kapikas kay imbis magkukabildo, tua nagkalingaw naman hinuon og pamasa sa gipang-post sa uban.